Підручник Природознавство 5 клас - О. Г. Ярошенко - Світоч 2018 рік

РОЗДІЛ III ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

ТЕМА 1 Земля як планета

§ 23. Внутрішня будова Землі

Вивчення параграфа допоможе вам:

• дізнатися про внутрішню будову Землі;

• наводити приклади гірських порід і мінералів;

• розвивати вміння досліджувати природні тіла.

Астрономи вивчають космос, отримують інформацію про планети й зорі, незважаючи на їх величезну віддаленість. Водночас на Землі не менше таємниць, ніж у Всесвіті. І в наш час учені достеменно не знають, що знаходиться всередині нашої планети. Спостерігаючи, як виливається лава під час виверження вулкана (мал. 67), можна подумати, що всередині Земля теж розплавлена. Проте це не так.

- Пригадайте з початкової школи, які ви знаєте гірські породи.

Ядро. Центральну частину земної кулі вчені назвали ядром (мал. 68, с. 102). Його радіус становить близько 3 500 км. Учені вважають, що зовнішня частина ядра перебуває у розплавлено-рідкому стані, а внутрішня — у твердому. Температура в ньому досягає 5 000 °С. Від ядра до поверхні Землі температура і тиск поступово знижуються.

Мал. 67. Виверження лави з кратера вулкана

Мал. 68. Внутрішня будова Землі

Мантія. Ядро покриває наступна оболонка Землі — мантія. Її товща становить приблизно 2 900 км. Мантію, як і ядро, ніхто ніколи не бачив. Але припускають, що чим ближче до центра Землі, тим тиск у ній більший, а температура вища: від кількох сотень до +2 500 °С. Вважають, що мантія тверда, але водночас і розпечена.

Земна кора. Поверх мантії наша планета вкрита корою. Це верхній твердий шар Землі. Порівняно 3 ядром і мантією земна кора дуже тонка. Її товща становить лише 10-70 км. Але це та земна твердь, по якій ми ходимо, по ній течуть річки, на ній збудовано міста.

Земна кора утворена різними речовинами, що входять до складу мінералів і гірських порід. Деякі з порід вам уже відомі (граніт, пісок, глина, торф та ін.). Багато з них людина широко використовує, наприклад, як паливо, у будівництві, для виплавлення металів.

Верхній шар земної кори видно у відслоненнях на схилах гір, крутих берегах річок, кар’єрах (мал. 69). А зазирнути у глиб кори допомагають шахти і свердловини, які створюють для видобування де яких корисних копалин, наприклад, нафти і природного газу.

Граніт

Пісок

Торф

Мал. 69. Відслонення верхнього шару на схилі гори

У внутрішній будові Землі розрізняють ядро, мантію, земну кору.

Станьте дослідниками природи

Завдання 1. Розгляньте зразки гірських порід і мінералів. Для дослідження оберіть окремі з них:

• граніт;

• кам’яну сіль;

• пісок.

Завдання 2. Охарактеризуйте розглянуті мінерали та гірські породи за планом:

1. Колір.

2. Твердість (щільна, пухка).

3. Розчинність у воді (розчинна, нерозчинна).

Завдання 3. Наведіть приклади використання людиною гірських порід, що досліджувалися.

Перевірка знань

1. Яку внутрішню будову має Земля?

2. Що вам відомо про ядро нашої планети?

3. Опишіть мантію Землі.

4. З чого утворена земна кора?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити