Підручник Природознавство 5 клас - О. Г. Ярошенко - Світоч 2018 рік

РОЗДІЛ III ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

ТЕМА 2 Планета Земля як середовище життя організмів

§ 40. Наземно-повітряне середовище життя організмів

Вивчення параграфа допоможе вам:

• називати середовища життя організмів;

• наводити приклади мешканців наземно-повітряного середовища життя;

• наводити приклади пристосувань організмів до життя в наземно-повітряному середовищі.

Різноманітність середовищ життя. Організми живуть у різних середовищах: наземно-повітряному, водному та ґрунтовому (мал. 132). Кожне з них має свої особливості умов існування: освітленість, температуру, зволоженість, наявність повітря.

Мал. 132. Середовища життя організмів: а — наземно-повітряне; б — водне; в — ґрунтове

Життя організмів у наземно-повітряному середовищі пов’язане із земною поверхнею та повітрям.

Безперервне перебування організмів у повітрі неможливе. Комахи і птахи певний час використовують повітряні течії для переміщення, а потім шукають опору на земній поверхні.

Життя організмів у водному середовищі — це життя в різних водоймах планети від маленьких струмків до океанів. Ґрунтовим середовищем є ґрунт — верхній родючий шар Землі.

Розрізняють наземно-повітряне, водне та ґрунтове середовища життя.

Особливості наземно-повітряного середовища. У наземно-повітряному середовищі достатньо світла і повітря. Проте зволоженість і температура повітря дуже різноманітні. Болотисті території мають надмірну кількість вологи, у степах її значно менше. Відчутними є добові і сезонні коливання температури.

Пристосування організмів до життя в умовах різної температури і зволоженості. Найбільше пристосувань організмів наземно-повітряного середовища пов’язано з температурою і вологістю повітря. Тварини степу (скорпіон, павуки тарантул і каракурт, ховрахи, миші полівки) ховаються від спеки в нірках. Від спекотних променів Сонця рослин захищає посилене випаровування води листками. У тварин таким пристосуванням є виділення поту.

З настанням холодів птахи відлітають у теплі краї, щоб весною знову повернутися на місце, де народилися і де виведуть потомство. Особливістю наземно-повітряного середовища в південних областях України чи в Криму є недостатня кількість вологи.

Ознайомтеся за мал. 133 з прикладами рослин, які пристосувалися до таких умов.

Мал. 133. Рослини, що пристосувалися до існування в посушливих місцевостях: а — кактус; б — миколайчики приморські

Мал. 134. Тварини наземно-повітряного середовища

Пристосування організмів до пересування в наземно-повітряному середовищі. Для багатьох тварин наземно-повітряного середовища важливим є пересування по земній поверхні або в повітрі. Для цього в них виробилися певні пристосування, і їх кінцівки мають різну будову. Одні пристосувалися до бігу (вовк, кінь), другі — до стрибків (кенгуру, тушканчик, коник), треті — до польотів (птахи, кажани, комахи) (мал. 134). Вужі, гадюки взагалі не мають кінцівок, тож рухаються, вигинаючи тіло.

Насіння і плоди деяких наземних рослин переміщуються на значні відстані за допомогою вітру або тварин (мал. 135).

До життя високо в горах пристосувалося значно менше організмів, тому що для рослин там замало ґрунту, вологи й повітря, а для тварин виникають ще й труднощі з переміщенням. Проте деякі тварини, наприклад гірські козли муфлони (мал. 136), здатні рухатися майже вертикально вгору і вниз, якщо є хоч невеликі нерівності. Тому вони можуть мешкати високо в горах.

Мал. 135. Пристосування насіння для переміщення на значні відстані

Мал. 136. Гірський козел муфлон

Пристосування організмів до різного освітлення. Одним із пристосувань рослин до різного освітлення є спрямування листків до світла. У тіні листки розташовуються горизонтально: так на них потрапляє більше світлових променів. Світлолюбні пролісок та ряст розвиваються і цвітуть рано навесні. У цей час їм вистачає світла, бо листки на деревах лісу ще не розпустилися.

Пристосуванням тварин до цього чинника наземно-повітряного середовища життя є будова і розміри очей. Більшість тварин наземно-повітряного середовища мають добре розвинені органи зору. Так, яструб з висоти свого польоту бачить мишу, яка біжить полем.

Цвітіння рясту у весняному лісі

Упродовж багатьох століть організми наземно-повітряного середовища пристосувалися до впливу його чинників.

Станьте дослідниками природи

Проведіть спостереження за чудовими птахами України — лелеками. Ви побачите, як плавно і красиво переміщується цей птах, які великі в нього крила. Зверніть увагу на довгі ноги цих птахів. Спробуйте знайти відповідь на запитання: «До чого пристосувалися лелеки, маючи такі ноги?»

Проведіть спостереження за кількома рослинами наземно-повітряного середовища, а також тваринами, які ведуть лише наземний спосіб життя. Які з розглянутих у параграфі, а також нові пристосування організмів до життя в цьому середовищі вам вдалося виявити?

Лелека

Будьте захисниками природи

Майже всім живим істотам потрібен кисень. Його виробляють зелені рослини. Поміркуйте, як ви можете сприяти збереженню у вашій місцевості чистоти повітря та підтримувати вміст кисню у його складі.

Перевірка знань

1. Які особливості має наземно-повітряне середовище життя?

2. Як впливають чинники неживої природи на організми в наземно-повітряному середовищі?

3. На прикладі кількох рослин і тварин своєї місцевості розкрийте їх пристосування до життя в наземно-повітряному середовищі.

4. Опишіть результати спостережень, проведених вами за завданнями рубрики «Станьте дослідниками природи».

5. Обговоріть у групі приклади позитивного і негативного впливу людини на організми наземно-повітряного середовища життя.
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити