Підручник Природознавство 5 клас - О. Г. Ярошенко - Світоч 2018 рік

РОЗДІЛ III ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

ТЕМА 2 Планета Земля як середовище життя організмів

Тестові завдання до розділу III, теми 2

1. Який ряд утворено лише назвами організмів?

А півень, скеля, очерет

Б конвалія, оса, карась

В коник, Сонце, лелека

Г зозуля, бінокль, пісок

2. Укажіть ряд, у якому перелічені властивості організмів.

А звук, блиск, живлення

Б об’єм, бінокль, пісок

В муха, Місяць, лебідь

Г ріст, подразливість, рух

3. Укажіть найменшу складову організму рослини.

А орган  В клітина

Б квітка  Г листок

4. Що спільного у дятла, косулі, сироїжки, ялини?

А живляться рослинами

Б активно рухаються

В мешкають у лісі

Г утворюють органічні речовини з неорганічних

5. Яка речовина необхідна рослинам для дихання?

А вода

Б кисень

В хлорофіл

Г вуглекислий газ

6. За якою ознакою тварини відрізняються від рослин?

А дають потомство

Б реагують на подразнення

В живляться готовими органічними речовинами

Г утворюють органічні речовини з неорганічних

7. Установіть відповідність між грибами та групами, до яких вони належать.

Гриб

Група грибів

1 маслюк

А паразитичні

2 сажка

Б отруйні

3 мухомор

В їстівні


Г одноклітинні

8. Які організми забезпечують киснем мешканців нашої планети?

А гриби

Б хижаки

В зелені рослини

Г рослиноїдні тварини

9. Світло — важливий чинник середовища. Яке біологічне явище відбувається тільки на світлі?

А рух

Б дихання

В утворення в рослинах органічних речовин із неорганічних

Г випаровування води

10. Установіть відповідність між організмом і його пристосуванням до холодної пори року.

Організм

Пристосування

1 їжак

А скидає листя

2 лелека

Б впадає у сплячку

3 верба

В відлітає в теплі краї


Г змінює забарвлення хутра

11. Укажіть штучну екосистему.

А болото  В сад

Б степ   Г ліс

12. Одна із груп організмів у складі екосистеми називається утворювачами. Це:

А бактерії  В тварини

Б гриби   Г рослини

13. Укажіть значення грибів у екосистемі.

А руйнують гірські породи

Б утворюють органічні речовини

В слугують кормом для звірів

Г виділяють кисень

14. Завдяки яким особливостям тварини лісу залишаються непоміченими ворогами?

А мають маскувальне забарвлення

Б видають голосні звуки

В виділяють речовини із неприємним запахом

Г приймають загрозливу позу

15. Укажіть ряд, утворений назвами тільки мешканців озера.

А рак, дельфін, сироїжка

В рогіз, беззубка, лящ

Б щука, коник, ряска

Г конвалія, кит, водомірка

16. Установіть відповідність між мешканцями саду та групами організмів, до яких вони належать.

Мешканці саду

Група організмів

1 вишня, яблуня

А корисні комахи

2 бджола, сонечко

Б бур’яни

3 лобода, пирій

В плодові дерева

4 яблунева плодожерка, хрущ

Г шкідливі комахи


Ґ корисні птахи


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити