Підручник Природознавство 5 клас - О. Г. Ярошенко - Світоч 2018 рік

РОЗДІЛ III ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

ТЕМА 3 Людина на планеті Земля

§ 46. Екологічні проблеми та їх розв'язування

Вивчення параграфа допоможе вам:

• називати й аналізувати наслідки взаємодії людини і довкілля;

• висловлювати судження щодо необхідності охорони природи.

Екологічні проблеми. Наслідки господарської діяльності людини, стихійні явища (повені, землетруси тощо) не залишаються безслідними для природи. Негативні зміни, що настають у природі під їх впливом, шкодять живій і неживій природі, людині як частині природи.

Екологічні проблеми — це порушення стану природного середовища під впливом різних чинників.

Джерела забруднення навколишнього середовища. На мал. 160 зображені джерела забруднення навколишнього середовища. Внаслідок спалювання величезної кількості нафтопродуктів, газу і вугілля теплові електричні станції постійно забруднюють довкілля викидами шкідливих газів і сажі. Заводи з виробництва металів і багатьох інших речовин та матеріалів забруднюють повітря, водойми і ґрунт небезпечними для живої природи речовинами. Понад 200 шкідливих речовин потрапляють у навколишнє середовище з викидами автомобільного транспорту. До того ж на горіння пального витрачаються величезні об’єми кисню. Так, на шляху в одну тисячу кілометрів автомобіль використовує річну норму кисню однієї дорослої людини. Повітряний і водний транспорт також забруднює повітря. Особливу небезпеку становлять пожежі на торфовищах, лісові і степові пожежі. Тут вогонь знищує все живе на своєму шляху, у довкілля надходить величезна кількість попелу, сажі, шкідливих газів (мал. 161).

Мал. 160. Джерела забруднення навколишнього середовища

Мал. 161. Степова пожежа

Загрозу для навколишнього середовища становлять порушення у зберіганні палива і мастил. Якщо трапляються їх виливи, то потерпають поверхневі і підземні води. Ґрунт забруднюється від того, що в сільському господарстві неправильно зберігають і використовують у надмірній кількості добрива та засоби боротьби зі шкідниками і бур’янами. Джерелами забруднення навколишнього середовища є промислові і побутові відходи. У великих містах на земній поверхні щороку їх накопичується величезна кількість.

Унаслідок аварії, що сталася в 1986 р. на Чорнобильській атомній станції, шкоди зазнало все живе на великій території України та інших держав.

Спостереження спеціальних служб за станом забруднення навколишнього середовища невтішні. Атмосферне повітря, ґрунт і водойми характеризуються високим ступенем забруднення шкідливими речовинами.

Потрапивши в навколишнє середовище, забруднювачі можуть переміщуватися на значні відстані. Внаслідок цього навіть в Антарктиді зафіксовано появу забруднюючих речовин.

Промислові підприємства, транспорт, аграрне виробництво забруднюють воду, повітря, ґрунти. Кількість викидів за останні десятиліття значно збільшилася.

Наслідки забруднення навколишнього середовища. На планеті залишається все менше й менше чистого повітря і води, на забруднених ґрунтах виростають рослини, які містять небезпечні для здоров’я людини речовини. Все це разом призводить до погіршення здоров’я людини, шкодить усьому живому. Різко знижується чисельність рослин і тварин, окремі їх види зникають взагалі. Може так статися, що негативний вплив людини на навколишнє середовище згодом обернеться непоправними збитками для природи і для самої людини.

Як подолати екологічні проблеми. Екологічні проблеми не можуть не турбувати людей. Тому нині вчені і свідомі громадяни прагнуть не дати екологічним проблемам здобути верх над розумом і безпекою людей. Оскільки джерела забруднення різні, то й способів подолання чи уникнення забруднень існує багато.

Нині вчені розробили екологічно безпечні способи одержання електричної енергії — сконструювали вітрові електростанції та сонячні батареї (мал. 162).

На підприємствах, що забруднюють навколишнє середовище, встановлюють очисні фільтри для повітря і води, проводять додаткове очищення викидів. На двигуни автомобілів встановлюють спеціальні пристрої, що не дають шкідливим речовинам потрапити в повітря чи на земну поверхню. Нині вже багато автомобільного транспорту з рідкого пального перейшло на екологічно чистіше газувате, наприклад природний газ, водень.

Мал. 162. Екологічно безпечні способи одержання електричної енергії: а — вітрові електростанції; б — сонячні батареї

Мал. 163. Плакат «Здай макулатуру — збережи дерево>

Побутові відходи вчені запропонували переробляти на спеціальних заводах, щоб не забруднювати навколишнє середовище і виготовляти з продуктів переробки різні будівельні, пакувальні матеріали тощо.

Щоб зменшити негативний вплив на довкілля стічних вод, їх без попередньої очистки не зливають у навколишнє середовище.

Наша держава дбає про збереження довкілля. Щоб покінчити з недбалим ставленням до навколишнього середовища, прийнято Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря» та ін. Створено спеціальні установи, працівники яких здійснюють контроль за станом навколишнього середовища.

Усі свідомі громадяни держави не залишаються байдужими до вирішення екологічних проблем, беруть посильну участь у їх розв’язанні, дотримуються екологічних норм поведінки у природі та побуті.

Будьте захисниками природи

Вам під силу доглядати рослини, оберігати тварин і підгодовувати їх узимку, не засмічувати територію міста чи села, у якому ви проживаєте. Будьте обережними з вогнем під час прогулянок на природу. Оберігайте пташині гнізда, виготовляйте шпаківні та годівниці для пернатих.

Добрі справи легко робити разом із друзями. Створіть об’єднання захисників природи, розробіть його емблему, можливо, девіз чи гімн, сплануйте та проводьте природоохоронну роботу. Для інформування населення про екологічні проблеми вашої місцевості ви можете організувати випуск газет, плакатів (мал. 163, с. 205), розробку пам’яток, виставки фотоматеріалів і багато чого іншого.

Не будьте байдужими до розв’язання екологічних проблем і ви. Продумайте, що вам під силу зробити для збереження природи рідного краю.

Перевірка знань

1. Які джерела забруднення навколишнього середовища вам відомі?

2. До яких наслідків призводить забруднення навколишнього середовища?

3. Назвіть приклади екологічних проблем, що стосуються всіх людей нашої планети.

4. Чому необхідно охороняти природу?

5. Дізнайтеся про екологічні проблеми вашої місцевості (звалища сміття, вирубування лісу тощо). Для виконання завдання проведіть власні спостереження за станом територій вашої місцевості (наприклад, прилеглих до школи чи вашого будинку). Поцікавтесь думкою дорослих про виявлені вами екологічні проблеми. Поміркуйте, як можна їх подолати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити