Підручник Природознавство 5 клас - О. Г. Ярошенко - Світоч 2018 рік

РОЗДІЛ III ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

ТЕМА 3 Людина на планеті Земля

§ 48. Заповідники, заказники, національні парки

Вивчення параграфа допоможе вам:

• пояснювати призначення природоохоронних територій;

• називати найвідоміші в Україні заповідники, заказники, національні парки.

Держава оберігає ділянки суші й водного простору, природа яких має особливу природоохоронну, наукову, естетичну та іншу цінність. Це її природничо-заповідний фонд. Він охороняється законом. До нього належать: природні заповідники і біосферні заповідники, національні природні парки, заказники та інші. Всі вони використовуються в природоохоронних, науково-дослідних, оздоровчих, освітньо-виховних цілях.

- Пригадайте, для чого створюють заповідники і ботанічні сади.

В Україні існує 20 заповідників, 303 заказники, 17 національних природних парків.

Ознайомимося з ними ближче.

Заповідники України. їх створюють з метою збереження у природі певних видів організмів і проведення наукових досліджень.

Основними завданнями природних заповідників є збереження типових або унікальних на їх території живих організмів і об’єктів неживої природи, проведення наукових досліджень і спостережень за станом навколишнього природного середовища, поширення екологічних знань.

Серед 20 заповідників України найбільшими за територією і масштабами наукових досліджень є «Асканія-Нова», Чорноморський, Дунайський, Карпатський, Кримський.

- Дізнайтеся, які природоохоронні території є у вашій області.

Заповідники — природоохоронні території, створені для збереження видів організмів та виконання наукових досліджень.

Заповідник «Асканія-Нова» — унікальний куточок природи в Херсонській області, своєрідний музей під відкритим небом, де збереглися неораний степ, стародавні кургани, раніше створені жителями цих земель кам’яні статуї. Це перший заповідник України, закладений понад сто років тому. На території заповідника розташований Український науково-дослідний інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова».

Із часу заснування заповідника і до наших днів у ньому існує зоопарк «Асканія-Нова». Він є одним із найкращих у світі. Щорічно його відвідують майже 70 тис. осіб. У зоопарку утримуються 114 видів тварин, у тому числі такі, що перебувають під загрозою зникнення (мал. 168).

В «Асканії-Новій» розводять і вивчають копитних тварин степів, саван, пустель і гірських районів, навколоводних птахів та рідкісних птахів степу.

Площа заповідника майже в 40 разів більша за площу Києва. У заповіднику близько 1300 видів тварин і 480 видів дерев, кущів, трав. Із занесених у Червону книгу рослин тут ростуть ковила українська, рябчик великий, тюльпан Шренка, тюльпан скіфський, який, крім Асканії, ніде не трапляється.

Мал. 168. Тварини заповідника «Асканія-Нова»: а — антилопа Канна; б — фазан; в — кінь Пржевальського

Мал. 169. Дунайський заповідник

Дунайський заповідник створений для охорони водно-болотних екосистем. Тут зберігається унікальний куточок природи з колоніями різноманітних птахів на морських мілководдях, величезні за площею зарості очерету, лілій і водного горіха (мал. 169).

Найбільший за площею Чорноморський заповідник створений для охорони гніздових і перелітних птахів, а також причорноморських степів і солончаків.

У Карпатському заповіднику збережені екосистеми, де живуть ведмідь бурий, кіт лісовий, саламандра плямиста, рідкісні види кажанів (мал. 170). На його території ростуть рідкісні рослини, серед них є ті, які занесено до Червоної книги (мал. 171, с. 214). Це лілія лісова, нарцис вузьколистий, сон білий та ін. На території заповідника є унікальний куточок, що зветься Долиною нарцисів. Цю рослину в заповідних умовах вдалося зберегти у великій кількості. На території заповідника працює єдиний в Україні Музей екології гір та історії природокористування Карпат.

Мал. 170. Тварини Карпатського заповідника: а — тинівка альпійська; б — ведмідь бурий

Мал. 171. Рослини Карпатського заповідника: а — смереки; б — нарцис вузьколистий

Заказники. У заказниках здійснюють охорону певної ділянки екосистеми, наприклад ділянки зростання рідкісних рослин чи мешкання якогось виду тварин. Тут може проводитись господарська діяльність, що не суперечить цілям і завданням заказника. Кожна область України має свої заказники.

Заказник «Брище» (мал. 172) створено в 1964 р. у Березнівському районі Рівненської області з метою охорони та збільшення чисельності бобрів.

Прикладом заказника державного значення, створеного в 1974 р. для охорони занесеної до Червоної книги України сосни кедрової європейської, є заказник «Горгани» (мал. 173). Він розташований у Тячівському районі Закарпатської області. Деревам тут понад 180 років, окремим — до 280-300 років.

Мал. 172. Заказник «Брище»

Мал. 173. Заказник «Гортани»

Національні природні парки.

Як й інші охоронні території, їх створюють з метою збереження та відродження природних багатств держави. Це мальовничі куточки природи, призначені для ознайомлення жителів країни з її видатною природною спадщиною. У парках вдається краще зберегти рослини, тварин, гриби.

До парків прокладено туристичні маршрути, організовуються екскурсії. Відомі на всю Україну такі національні парки: Карпатський,

Шацький, Синевир, Подільські Товтри, Яворівський, Сколевські Бескиди та ін. Нещодавно в Києві створено національний природний парк — Голосіївський парк ім. Максима Рильського (мал. 174). Великі площі тут займають штучні насадження дерев, каскад ставків, ділянка вільхового лісу.

Мал. 174. Голосіївський парк ім. Максима Рильського

Перевірка знань

1. Які українські заповідники, заказники, національні парки ви знаєте?

2. Яке значення для збереження природи Землі має створення заповідників?

3. Які природоохоронні об’єкти є у вашій місцевості?

4. Користуючись довідковими джерелами, опишіть один із заповідників України.

5. Організуйте спостереження за природоохоронною діяльністю людей у своїй місцевості.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Дослідження екологічних проблем своєї місцевості

Завдання 1. Разом із рідними під час літніх канікул виявіть екологічні проблеми своєї місцевості.

Завдання 2. Висловіть пропозиції щодо розв’язання виявлених проблем.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити