Підручник Природознавство 5 клас - О. Г. Ярошенко - Світоч 2018 рік

ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

А

Агрегатний стан 29,30,31

• газуватий 31

• рідкий 31

• твердий 31

Аерофотознімок 130

Астероїд 81

Астрономія 8, 87, 88

Атлас

• атлас-визначник 160

• зоряного неба 75

• навчальний атлас 118

Атмосфера 85

Атом 34

Б

Бактерії 152, 154

Біологія 7

Біосфера 22

Будова Землі 102

Бур’яни 183

В

Вимірювання 13,27

Випаровування 56,131

Випарювання 50

Височина 120

Відстоювання 48

Вісь

• земна 99

• світу 75

Вітер 129

Властивості речовин 30

Водорості 192

Всесвіт 83

Г

Галактика 84

Географічна карта 118

Географія 8

Гіпотеза 86

Глобус 99

Гниття 181

Горіння 54, 203

Гриб 152

Грибниця 152

Гумус 62, 121, 122

Ґ

Ґрунт 121

• родючість ґрунту 122

• склад ґрунту 121

• чорнозем 123

Д

День

• весняного рівнодення 107

• зимового сонцестояння 107

• літнього сонцестояння 107

• осіннього рівнодення 107

Дифузія 37

Дихання 144

Доба 81

Добрива 123,203

Е

Екватор Землі 99

Екліптика 79

Екологія 8

Екосистема 188

• природна 189

• штучна 191

Експеримент 12

Ж

Живлення 144

З

Заказник 214

Замерзання 58

Заповідник 211

Земля 22

• розміри 100

• рухи 104

• форма 96

Земна кора 102

Зеніт 73

Зоря 76

К

Клітина 145

• клітинна мембрана 145

• цитоплазма 145

• ядро клітини 145

Комета 80

Компас 60

Конденсація 131

Кругообіг води 132

Л

Лабораторне обладнання 18

Листок 146

Ліс 116

Літосфера 22

М

Магніт 50, 60

Мантія 102

Маса 26

Материк 117

Метеороїд 80

Місяць 112

Місячне затемнення 114

Молекули 35

Н

Національний парк 213

Небесна сфера 73

Небесний екватор 73

Небесний меридіан 73

Низовина 119

О

Об’єм 26

Озеро 190

Океан 73

Орбіта 81

Організм 142

• багатоклітинний 145

• одноклітинний 145

• пристосування 167

П

Перегній, або гумус 121

Печери 134

Планета 72

План місцевості 117

Повітря 124

Повітряна оболонка 129

Полюси

• земні 90

• небесної сфери 90

Полярна ніч 110

Полярний день 110

Прилади 16

• вимірювальні 16

• збільшувальні 17

Природознавство 7

Р

Речовина 29

• неорганічна 42

• нерозчинна 133

• органічна 40

• проста 39

• розчинна 133

• складна 40

• чиста 44

Рівнодення 106

• весняне 107

• осіннє 107

Рік 105

Родючість 121

Розділення сумішей 48

Розчинена речовина 134

Розчинник 133

Рослини 147

Рух повітря

• висхідний 128

• низхідний 128

С

Середовище життя 162

Склад повітря 125

Сонце 26

Сонцестояння 106

• зимове 107

• літнє 107

Сонячна система 83

Сонячне затемнення 115

Сузір’я 78

• зодіакальні сузір’я 79

• сузір’я Великої

Ведмедиці 78

• сузір’я Малої

Ведмедиці 78

Суміші 45

Т

Танення 56

Телескоп 17

Температура 17

Тіло 26

Туманність 77

У

Угруповання організмів 185

Умовні знаки 120

Ф

Фази Місяця 112

Фізичні властивості речовин 30

Фільтрування 49

Фотознімок 116

X

Характеристики тіла 26

• маса 26

• об’єм 26

• розміри 26

• форма 26

Хімічна реакція, або хімічне явище 55

Хімія 8

Ц

Ціна поділки 17

Ч

Частини світу 118

Червона книга 207

Ш

Швидкість 56

Шлях 56

Я

Явища 56

Ядро Землі 102Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити