ПРИРОДОЗНАВСТВО 6 КЛАС

Природні та штучні системи в середовищі життя людини


Тема 2. Природні та штучні екосистеми


§9. ЕКОСИСТЕМА. ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ


Що називають екосистемою

Ви дізналися про будову рослинних і тваринних організмів, про те, що всі вони дихають, живляться, ростуть, розмножуються, пристосовуються до умов існування. Усе це відбувається завдяки обміну речовин та перетворенню енергії. Але організми в природі не існують ізольовано один від одного. Так, у лісі ростуть трави, кущі, дерева, мешкає багато тварин, є бактерії та гриби. Водойми також заселені різноманітними рослинами і тваринами.

Як співіснують різні живі істоти на спільній території? Щоб відповісти на це запитання, вчені вивчають не тільки тварин, рослини, інші живі істоти, а й середовище їхнього мешкання, враховуючи взаємозв’язки, що виникають між організмами. Тому в науці з’явився термін «екосистема». Еко в перекладі українською мовою означає «дім». Тож екосистему можна розглядати як дім, населений організмами. Друга складова назви - система - вказує на те, що в цьому домі немає нічого випадкового, непотрібного. Навпаки, тут налагоджені взаємозв’язки між мешканцями. Тобто вони пристосовуються до спільного проживання.

Мал. 53. Природні екосистеми: 1 - ліс; 2 - степ; 3 - річка; 4 - озеро

Мешканці однієї екосистеми впливають один на одного. Між ними утворюються різні взаємозв’язки, що забезпечують їхнє співіснування. Пригадайте, які взаємовигідні зв’язки є між рослиною, що цвіте, і бджолою. Такі самі «добрі сусіди» береза та гриб підберезник. Та в екосистемах бувають й інші взаємозв’язки. Наприклад, заєць живиться рослинною їжею. Сам заєць може стати здобиччю вовка. Це є прикладом взаємозв’язків, що виникають між організмами екосистеми внаслідок потреби кожного з них у поживних речовинах та енергії.

Отже, екосистема - це сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування, утворюючи з ним єдине ціле.

Екосистеми бувають природні та штучні (створені людиною).

До добре відомих вам природних екосистем належать ліс, лука, степ, річка, озеро (мал. 53). Ліс ви ніколи не сплутаєте з лукою, а річку - зі степом. Чому? Тому що кожну з цих екосистем населяють властиві їй живі істоти.

Рослини і тварини не вічні. Рослини проростають з насінини, ростуть і розвиваються, а потім відмирають. Тварини також народжуються, ростуть і розвиваються, а потім вмирають. Куди ж в екосистемі лісу зникають минулорічна трава та опале листя, рештки померлих тварин? Вони стають поживою для деяких жуків, черв’яків, грибів і бактерій, які мешкають у ґрунті та перетворюють рештки рослинних і тваринних організмів на неорганічні речовини. Ці речовини з ґрунту знову надходять до рослин. Так у природі відбувається колообіг речовин (мал. 54).

Мал. 54. Колообіг речовин у природі

Прикладом штучних екосистем є добре вам відомі парк, поле, сад, акваріум.

Ланцюги живлення

З визначення терміна «екосистема» стає зрозумілим, що якими б різними не були організми однієї екосистеми, між ними виникають певні взаємозв’язки. Найчастіше вони зумовлені живленням. Так, одні організми при житті або після загибелі є поживою для інших. Розглянемо приклади зв’язків, у яких кожний попередній організм є їжею для наступного.

1. Зелені рослини поїдає заєць, який стає здобиччю вовка (мал. 55).

2. Листки зеленої рослини об’їдає жук; його з’їдає синиця, що стає здобиччю хижого птаха - яструба.

3. Маленькими зеленими водоростями живляться рачки дафнії, їх поїдає карась; на карася полює щука.

Мал. 55. Приклад ланцюга живлення

Зверніть увагу, що у наведених прикладах першими зазначені рослини. Чому? Тому що лише вони здатні утворювати поживні речовини, використовуючи енергію світлових променів. Поїдаючи рослини, травоїдні тварини забезпечують свій організм поживними речовинами та енергією. М’ясоїдні тварини одержують необхідні їм речовини та енергію, поїдаючи травоїдних або інших м’ясоїдних тварин.

Щойно розглянуті приклади, коли кожний попередній організм є їжею для наступного, називають ланцюгами живлення. їх записують так:

1.  Зелені рослини —► заєць —► вовк.

2.  Зелені рослини —► жук —► синиця —► яструб.

3.  Зелені рослини (водорості) —► дафнії —► карась —► щука.

Підсумки

Екосистема - сукупність живих організмів, які взаємодіють між собою та з умовами середовища.

Обов’язковою умовою існування будь-якої екосистеми є забезпечення всіх організмів, які входять до її складу, поживними речовинами та енергією.

Ланцюг живлення - така послідовність організмів, коли кожний попередній організм є їжею для наступного.

Сторінка природодослідника                                     

Виконайте практичну роботу на тему: «Складання ланцюга живлення екосистеми акваріума».

Завдання 1. Ознайомтеся з мешканцями акваріума (якщо акваріума немає, дізнайтеся про його мешканців зі «Сторінки ерудита»).

Завдання 2. Складіть ланцюг живлення екосистеми акваріума. Чи можливе існування кількох ланцюгів живлення у цій екосистемі? Відповідь обґрунтуйте.

Сторінка ерудита

Акваріум - це прозора посудина, в якій утримують водяні рослини і тварин, зокрема риб.

Як обладнують акваріум? На дно посудини із прозорого матеріалу насипають чистий попередньо прожарений крупнозернистий пісок. У ньому закріплюють корені акваріумних рослин. Є водяні рослини, що вільно плавають на поверхні води. Рослини потрібні для насичення води киснем. Акваріум заповнюють чистою відстояною водою.

Окрасою акваріума є маленькі рибки (мечоносці, гуппі, телескопи, комети та інші). Зазвичай вони яскраво забарвлені й мають плавці незвичної форми. Добре, коли в акваріумі є равлики. Вони живляться дрібними водоростями, запобігаючи їхньому швидкому розростанню.

Акваріумних рибок годують або сухим кормом (висушені маленькі рачки дафнії та циклопи), або живим (невеличкі черв’ячки та личинки комарів) кормом один раз на день. Надлишок корму псує воду, завдає шкоди рибкам.

Для наукових досліджень та ознайомлення людей з підводним світом обладнують акваріуми великих розмірів. Прикладом такого

акваріума є Севастопольський морський акваріум-музей. Це один із найстаріших акваріумів у світі (йому понад 100 років) і єдиний морський акваріум в Україні.

Перевірте свої знання

1. Що таке екосистема? Наведіть приклад екосистеми і розкажіть, з яких частин вона складається. 2. Наведіть приклади ланцюгів живлення та поясніть зв’язки між його ланками. 3. Наскільки правильним є вираз «Рослини годують усіх»? Відповідь обґрунтуйте. 4*. Складіть різні ланцюги живлення, скориставшись переліком організмів: ведмідь, білка, миша, трава, сова, заєць, жук, ліщина, горобина, соловей, лисиця, гусениця, їжак, черв’як.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити