ПРИРОДОЗНАВСТВО 6 КЛАС

Природні та штучні системи в середовищі життя людини


Тема 4. Біосфера найбільша жива система


§23. СКЛАД ТА МЕЖІ БІОСФЕРИ


Неповторність нашої планети в Сонячній системі полягає в тому, що лише на ній мешкають живі істоти. Це можливо завдяки наявності умов, сприятливих для життя на Землі (пригадайте їх і назвіть).

Живі істоти населяють повітря, водойми, ґрунт.

Оболонки Землі

Як вам відомо, Земля - єдина з планет Сонячної системи, що має повітряну оболонку, яку ще називають атмосферою. Вона суцільним шаром огортає нашу планету і не відлітає в космічний простір (поясніть, чому).

Крім атмосфери, Земля має ще й інші оболонки - гідросферу та літосферу (мал. 123). Докладно ви їх вивчали на уроках географії. Пригадайте, що до гідросфери відносять усі водойми Землі: океани, моря, великі та малі річки, озера тощо. Гідросфера, на відміну від атмосфери, не є суцільною та істотно відрізняється за товщиною в різних частинах планети. Так, у деяких западинах океанів вона сягає понад 10 км, тоді як мілководну річку може будь-хто з вас перейти вбрід.

Зовнішня тверда оболонка земної кулі - літосфера - утворена з гірських порід (пригадайте, які гірські породи ви знаєте).

Мал. 123. Оболонки планети Земля: 1 - атмосфера; 2 - гідросфера; 3 - літосфера

У назвах оболонок Землі є спільна частина - сфера. Українською мовою це означає «куля».

Що називають біосферою

Частини атмосфери, гідросфери і літосфери разом із живими істотами, які там мешкають, утворюють біосферу («біос» українською мовою означає «життя»).

Чи є у біосфери чіткі межі?

Живі істоти нерівномірно поширені на Землі (мал. 124). Це залежить від наявності потрібної для життя кількості світла, повітря, води, тепла, поживних речовин. Тому рослини, тварини й інші організми здебільшого заселили нижню частину атмосфери, верхню частину літосфери, зокрема ґрунт, і майже всю гідросферу. Тож біосфера сягає на 10-15 км у висоту, на 2-3 км у товщу земної поверхні і на 8-11 км углиб океану. Це і є межі біосфери.

Мал. 124. Живі істоти мешкають у різних частинах біосфери

Види організмів

Оскільки на нашій планеті мешкає дуже багато різноманітних живих істот, то для полегшення їхнього вивчення вчені запропонували об’єднувати організми у групи за певними ознаками. Одними з таких груп є види живих організмів. В один вид об’єднують організми, які мають однакову внутрішню і зовнішню будову, мешкають на спільній території і дають плідне потомство, здатне народжувати собі подібних. Це забезпечує існування виду в природі.

Назва виду складається з двох слів, наприклад, конюшина лучна і конюшина біла, ведмідь білий і ведмідь бурий (мал. 125). Організми кожного виду мешкають у певній частині біосфери. Наприклад, ковила - у степах, ведмідь білий - серед арктичної криги, а бурий - у густих лісах. На Землі існує понад два мільйони видів організмів. І кожен вид у природі може бути представлений великою кількістю особин.

Мал. 125. Ведмідь білий (1) і ведмідь бурий (2)

Біосфера — найбільша жива система

До складу біосфери входять усі екосистеми нашої планети. Тож біосфера також є велетенською системою. Між її складовими - екосистемами - встановилися міцні взаємозв’язки. Наприклад, якщо в лісі протікає річка чи є озеро, то ліс своїм затінком зменшує випаровування води, а водойма забезпечує вологою рослини лісу. До того ж у такому лісі різноманітніший тваринний і рослинний світ. Так, озеро чи річка можуть стати

домівкою бобрів, видр. До них приходитимуть на водопій лосі та олені. Жаби відкладуть у воду ікру, а личинки комарів знайдуть сприятливі умови для свого розвитку.

Щойно ми розглянули приклади внутрішніх зв’язків у біосфері, оскільки і екосистема лісу, і екосистема водойми є її складовими частинами. А які зовнішні зв’язки властиві біосфері?

Вам відомо, що для існування будь-якої живої системи - маленької клітини чи цілого організму - потрібна енергія. Ви вже знаєте, що джерелом енергії для всіх живих організмів є Сонце. Енергію сонячних променів рослини перетворюють на хімічну енергію. Від рослин ця енергія надходить до травоїдних тварин, а від них - до м’ясоїдних (пригадайте ланцюги живлення). Тобто мешканці біосфери використовують енергію Сонця (мал. 126). Таким чином, біосфері властивий зовнішній зв’язок із Сонячною системою.

Мал. 126. Біосфера і енергія Сонця

Колообіг речовин у біосфері

До організмів рослин і тварин з їжею і повітрям надходить багато речовин, а отже, й хімічних елементів. У результаті гниття і розкладання відмерлих решток рослин і тварин ці елементи знову повертаються у біосферу. Так у біосфері відбувається колообіг речовин.

Підсумки

Біосфера - частина атмосфери, гідросфери і літосфери, яку населяють живі організми. Межі біосфери визначаються межами існування живих істот.

Біосфера - найбільша жива система, складовими частинами якої є екосистеми.

Сонце - основне джерело енергії для мешканців біосфери.

Сторінка природодослідника

Виконайте завдання. З’ясуйте, які тварини мешкають у ділянці біосфери, доступній для вашого спостереження.

Для виконання цього завдання оберіть ділянку, де можна спостерігати за різними тваринами (тими, які літають, рухаються по поверхні землі, мешкають у ґрунті). Результати свого дослідження оформіть у вигляді таблиці.

Де мешкає тварина

Назва тварини

У повітрі


На поверхні землі


У ґрунті


Зробіть висновок, де на час вашого спостереження тваринний світ був найрізноманітнішим.

Сторінка ерудита

Учення про біосферу створив Володимир Іванович Вернадський. Цей видатний учений народився і тривалий час працював в Україні. Його перу належить книжка «Біосфера». До В.І. Вернадського ніхто так глибоко не вивчав колообіг речовин у біосфері. А ще вчений досліджував мінерали, їхнє утворення та поширення.

Володимир Іванович вважав за свій обов’язок доносити знання про природу до людей. Це з його ініціативи у Києві було створено бібліотеку, що нині є найбільшою в Україні й названа на його честь. Ім’ям видатного вченого названо також вулиці в Києві та інших містах.

Перевірте свої знання

1. Назвіть відомі вам оболонки Землі. 2. Дайте визначення біосфери. 3. Чим зумовлені межі біосфери? 4*. Поміркуйте, що необхідно для того, аби на будь-якій планеті Сонячної системи утворилася біосфера.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити