ПРИРОДОЗНАВСТВО 6 КЛАС

Природні та штучні системи в середовищі життя людини


Тема 4. Біосфера найбільша жива система


§24.ЗМІНИ В БІОСФЕРІ ПІД ВПЛИВОМ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ


На думку вчених, людина існує на Землі близько двох мільйонів років. Первісна людина за способом життя та живлення майже не відрізнялася від тварин. Її вплив на природу був незначним. Згодом людина навчилася виготовляти прості механізми, які допомагали їй виживати й успішно розселятися на нові території. Сучасна людина одержує та використовує різні види енергії, створює машини і складні механізми. Завдяки цьому вона відчутно змінила середовище свого життя.

Тривалий час ставлення людей до природи було споживацьким, їм здавалося, що природні багатства нескінченні й невичерпні. Нині вчені б’ють на сполох: шкода, якої завдає людство біосфері, може виявитися необоротною. Це хвилює людей у різних куточках нашої планети.

Як людина впливає на літосферу

До складу літосфери входять корисні копалини. Добуваючи і переміщуючи їх, людина змінює літосферу значно більше, ніж сили природи - вітер, вода, діяльність живих організмів, вулкани, землетруси разом узяті (мал. 127). Це негативно впливає на ґрунт і його мешканців, позначається на інших складових частинах біосфери.

Мал. 127. Наслідки впливу людини на літосферу

Розглянемо такий приклад.

Через видобування вугілля чи руди на місці вибраної корисної копалини утворюються порожнини, що може призвести до зсуву ґрунту. Ґрунт руйнується, збіднюється рослинний і тваринний світ екосистеми ґрунту, порушуються притаманні їй ланцюги живлення. Відходи, які залишаються після видобування вугілля на поверхні землі, утворюють терикони. Це високі насипи, малопридатні для мешкання рослин і тварин. Пройдуть десятки років, перш ніж на териконах оселяться рослини і тварини.

Зміни в атмосфері під впливом діяльності людини

Без перебільшення, великим досягненням людини є те, що вона навчилася перетворювати одні види енергії на інші і широко цим користується. Проте значна частина енергії втрачається ще до того, як надійде до машин чи механізмів і виконає корисну роботу.

Чимало енергії, що виділяється від згорання палива, використовується на нагрівання двигуна й утворення вихлопних газів, серед яких багато вуглекислого газу (мал. 128). Вуглекислий газ потрапляє в атмосферу, змінюючи склад повітря. До збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері призводять також лісові пожежі. З роками цих надходжень стає більше, тоді як кількість рослин зменшується. А саме рослини під час фотосинтезу вбирають із повітря вуглекислий газ.

Мал. 128. Забруднення атмосфери внаслідок господарської діяльності людини

Вуглекислий газ та деякі інші гази, що потрапляють в атмосферу внаслідок діяльності людини, діють ніби скло у парниках. Вони утримують теплову енергію, що виділяється в навколишнє середовище під час роботи машин і механізмів, а також енергію, що віддає нагріта Сонцем поверхня Землі. Від цього температура повітря зростає. За даними вчених, кожні 100 років вона підвищується приблизно на 1 °С. Якщо так триватиме й надалі, то біосфері загрожує танення криги на полюсах, унаслідок чого підніметься рівень води в океанах, затопиться частина суходолу, зміниться погода.

Вплив діяльності людини на гідросферу

Гідросфера, як і літосфера та атмосфера, зазнає впливу діяльності людини. Нині споживання прісної води річок наблизилося до такої межі, коли подальше його зростання унеможливить самовідновлення цих екосистем.

Річки, як вам відомо, поповнюють моря. А коли воду з річок у великій кількості витрачають на зрошення, наповнення водосховищ, то її надходження до морів зменшується. Моря міліють, і вода в них стає солонішою. Мешканці морів пристосовані до певного вмісту солі, а тому потерпають від таких змін.

В останні роки загострилася проблема забруднення водойм стічними водами промислових підприємств. Забруднюють воду також мінеральні добрива й отрутохімікати, що вимиваються з полів із дощами й повенями (мал. 129). Від цього вода стає малопридатною для використання людиною, погіршуються умови життя мешканців водойм. Джерелом питної води для жителів багатьох міст України є вода Дніпра та інших великих річок. Але постійне їх забруднення, спричинене діяльністю людини, істотно погіршує якість питної води.

Вплив людини на мешканців біосфери

Ви пам’ятаєте, що людина свідомо впливає на живу природу, створюючи для своїх потреб нові сорти рослин і породи тварин та розселяючи їх на значні території. Однак, забезпечуючи сприятливі умови для існування одних живих організмів, трапляється й так, що вона знищує інші.

Прикро, але в останні сторіччя посилився негативний вплив людини на мешканців біосфери. Так, приблизно за 300 років на Землі безповоротно зникли сотні видів рослин і тварин, ще більше їх перебуває на межі зникнення.

Будуючи міста і дороги, людина невпізнанно змінює великі площі землі, ґрунти, рослинний покрив і тварин, які на ньому мешкають. Через це назавжди зникають цілі екосистеми. їх замінює цегла, асфальт і бетон. Та людина вже не може не втручатися в біосферу, а її нові втручання породжують нові проблеми.


Мал. 129. Забруднення гідросфери

Підсумки

Людина змінює склад атмосфери, гідросфери і літосфери.

Нині майже не залишилося куточків біосфери, які б не зазнали втручання та впливу діяльності людини.

Будь-яке втручання людини в біосферу змінює середовище життя, позначається на життєдіяльності організмів.

Людині слід усвідомити значення біосфери й усіляко дбати про її збереження.

Сторінка природодослідника

Виконайте завдання. З’ясуйте, чи багато твердих нерозчинних у воді речовин міститься в повітрі в різні пори року. Для цього виконайте тривале спостереження.

Дія 1. Перед дощем поставте посудину на відкритій місцевості так, щоб у неї вільно потрапляли краплі води.

Дія 2. По закінченні дощу профільтруйте зібрану воду за допомогою паперового фільтра. Мірним посудом визначте її об’єм.

Дія 3. Речовини, що залишилися на фільтрі, висушіть, загорніть у фільтр та покладіть у конверт, на якому заздалегідь напишіть дату, коли був дощ, та об’єм води.

Дія 4. Повторіть дослідження кілька разів у різні пори року (взимку зберіть сніг і дочекайтеся поки він розтане). Щоразу використовуйте одну й ту саму посудину.

Однаковою чи різною була щоразу кількість зібраної води й твердих нерозчинних у ній речовин? Спробуйте пояснити результати свого дослідження, зазначивши можливі причини.

Сторінка ерудита                                                       

Грозові дощі, сильні дощі, теплий або холодний дощ - ці слова ви чули не раз. А чи відомо вам що-небудь про кислотні дощі? Це дощі, на які ніхто не чекає. Річ у тім, що під час кислотних дощів із потоками дощової води чи снігом на землю потрапляють дуже

шкідливі речовини. Вони надійшли в атмосферу з потужними викидами підприємств, автомобілів, тракторів, літаків тощо.

Кислотні дощі завдають шкоди рослинному покриву Землі (мал. 130), спричиняють захворювання та загибель тварин. Потрапляючи у водойми та ґрунт, речовини з кислотних дощів ланцюгами живлення надходять до організму людини. Це дуже шкодить и здоров’ю. Колись у давнину люди залюбки мили волосся дощовою водою. Тепер цього в жодному разі робити не можна, щоб не зашкодити волоссю.

Мал. 130. Дерево, пошкоджене кислотним дощем

Перевірте свої знання

1. Як господарська діяльність людини впливає на рослинний і тваринний світ? 2. Наведіть приклади впливу людини на оболонки Землі: а) атмосферу; б) літосферу; в) гідросферу. Поясніть, якої шкоди зазнає біосфера в кожному з випадків. 3. Поміркуйте, чому не можна збирати рослини й гриби поблизу великих автомобільних доріг. 4*. Доведіть на прикладах, що шкода, завдана біосфері людиною, має небажані наслідки для неї самої.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити