ПРИРОДОЗНАВСТВО 6 КЛАС

Природні та штучні системи в середовищі життя людини


Узагальнення


Цілісність природи

Вивчаючи впродовж двох років природознавство, ви переконалися в тому, що природа надзвичайно різноманітна. Та незважаючи на це, у ній немає безладу і хаосу. Навпаки, тіла і явища перебувають у взаємозв’язку, а навколишнє середовище життя утворює єдине ціле. Це тому, що всюди діють закони природи. Пригадайте хоча б силу тяжіння, завдяки якій всі тіла, розташовані на Землі, а також її природний супутник Місяць, притягуються нашою планетою і не відлітають у космічний простір. Згідно з відкритим Ісааком Ньютоном законом всесвітнього тяжіння, в природі всі тіла притягуються між собою. Інша річ, що сила цього притягання різна, бо залежить від відстані між тілами та їхньої маси.

Цілісність природи підтверджується й тим, що тіла неживої та живої природи побудовані з атомів одних і тих самих хімічних елементів (мал. 140).

Так, ви вже знаєте, що атоми Карбону, Гідрогену, Нітрогену й Оксигену входять до складу таких неорганічних речовин, як вода, кисень, вуглекислий газ, азот, та органічних речовин - білків, жирів, вуглеводів тощо. Згадані неорганічні речовини є складовими неживої природи, й водночас без них не може існувати жива природа (пригадайте, як відбувається фотосинтез, чим дихають рослини і тварини, як в організм рослини потрапляють поживні речовини).


Мал. 140. Цілісність живої і неживої природи

Як вам уже відомо, органічні речовини - вуглеводи та жири - є своєрідним пальним для живих істот. їхнє перетворення в організмі супроводжується виділенням енергії. Цей безперервний потік енергії також підтверджує цілісність природи. Варто сказати, що з відмерлих решток організмів через сотні років зможе утворитися паливо - торф чи вугілля. Усе це свідчить про цілісність живої та неживої природи.

Або ще такий приклад. Вітер підхоплює й несе дощові хмари. Врешті-решт важкі краплі води падають на землю рясним дощем. Його з нетерпінням чекають рослини - відтепер їхнє коріння одержало змогу всмоктувати воду разом з поживними речовинами. З води, що надійшла, та вуглекислого газу завдяки сонячній енергії утворюються органічні речовини, які так потрібні тілам живої природи. Але ж не вся дощова вода затримується в ґрунті. Частина її струмками збігає в річку. З часом під дією все тієї ж сонячної енергії вода випарується й знову утворить хмари (мал. 141). Як бачимо, тут також простежуються взаємозв’язок і цілісність природи. Подумавши, ви зможете самостійно навести багато прикладів на підтвердження цього.


Мал. 141. Колообіг води


Цілісність природи проявляється також у тому, що окремі чинники живої та неживої природи діють на організм одночасно. Так само одночасно організм відповідає на їхню дію.

Науки, що вивчають природу

Природу вивчають такі науки, як астрономія, біологія, екологія, географія, фізика, хімія. Але ж природа цілісна! То чому її досліджують різні науки?

Річ у тім, що знання про природу різнобічні й багатогранні. Вивчати все й одразу неможливо. Тому для зручності вчені вивчають і описують тіла та явища природи за окремими напрямами.

Тривалий час людина орієнтувалася на місцевості і визначала час лише завдяки спостереженню за Сонцем, Місяцем, зорями. Так з’явилася астрономія - наука про небесні тіла. Нині в розпорядженні вчених є сучасні прилади, зведено спеціальні споруди - обсерваторії, які забезпечують вивчення небесних тіл (мал. 142).

Мал. 142. Обсерваторія

Мал. 143. Електронний мікроскоп

Це дає змогу вивчати планети Сонячної системи, завчасно дізнаватися про настання сонячного чи місячного затемнення, наближення до Землі малих небесних тіл, як-от: комет чи астероїдів.

Біологія - наука про живі організми та їх різноманітність. Тому її ще називають наукою про життя. Вчені досліджують та описують зовнішню і внутрішню будову живих істот, умови їх існування, явища, що відбуваються в живих організмах, тощо (мал. 143). Завдяки цій науці людина отримує знання, необхідні для збереження й примноження видів живих істот, запобігання хворобам і лікування їх, охорони біосфери та інші.

Про те, що досліджує географія, ви можете розповісти самі, оскільки вже рік вивчаєте її. Назва цієї науки означає «опис Землі». Вчені описують літосферу, гідросферу, атмосферу, поширення на Землі видів рослин і тварин, народи, що населяють нашу планету. Завдяки цій науці ми маємо змогу користуватися фізичними картами світу, держави (мал. 144), області з позначеними на них населеними пунктами, формами рельєфу, водоймами, а також картами поширення видів рослин і тварин тощо.

Мал. 144. Фізична карта України

Фізика перекладається українською як «природа». Ця наука досліджує різноманітні фізичні явища (електричні, звукові, магнітні, механічні, світлові, теплові), що відбуваються з тілами природи. Фізичні знання потрібні для виготовлення різних машин, механізмів, приладів, які людина використовує в побуті, виробництві, наукових дослідженнях тощо (мал. 145).

Якщо фізика вивчає фізичні явища та загальні закони природи, то хімія досліджує хімічні явища, що постійно відбуваються в природі. Ця наука досліджує речовини, що входять до складу тіл, та перетворення їх на інші. Вчених цікавить склад, будова, властивості, добування та застосування різних речовин. Знання хімії дають змогу використовувати речовини, які є в природі, а також створювати нові речовини з наперед заданими властивостями (мал. 146).

Серед наук про природу наймолодшою є екологія. Вона вивчає взаємозв’язки організмів між собою та з навколишнім середовищем. Поява цієї науки зумовлена необхідністю вивчати організми в середовищі їхнього життя, а не ізольовано від нього та інших організмів. Нині знання цієї науки допомагають захистити організми від негативного впливу як природних явищ, так і господарської діяльності людини.


Мал. 145. Використання фізичних явищ у виробництві

Мал. 146. Плавлення чавуну

Науки, що вивчають природу, називають природничими науками.

Підсумки

В утворенні тіл живої і неживої природи беруть участь одні й ті самі атоми.

3 тілами живої та неживої природи постійно відбуваються зміни, тобто фізичні чи хімічні явища, наслідком яких є перетворення речовин та енергії.

Природу вивчають природничі науки - астрономія, географія, біологія, фізика, хімія, екологія.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити