ПРИРОДОЗНАВСТВО 6 КЛАС

Природні та штучні системи в середовищі життя людини


Тема 1. Організм як жива система


§3. ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН І ТВАРИН


Їжа для організмів є будівельним матеріалом і джерелом енергії, необхідної для життєдіяльності. Живлення - це одна з ознак, властивих живій природі.

З’ясуємо, як живляться рослинні та тваринні організми.

Живлення рослинних організмів

Як вам уже відомо з початкової школи, рослини самі для себе створюють органічні речовини. Відбувається це в зеленому листку. Лише зелені рослини з води, яку вбирає корінь, і вуглекислого газу, що надходить з повітря, утворюють органічну речовину глюкозу й виділяють кисень, необхідний для дихання живих істот (мал. 23). Для того щоб це хімічне явище відбулося, необхідна енергія сонячного світла і наявність у листках хлорофілу - речовини зеленого кольору.

Мал. 23. Схема живлення зеленої рослини

У подальшому з органічної речовини глюкози та неорганічних речовин, які надходять із ґрунту, утворюються інші органічні речовини. З них рослина будує своє тіло.

Створення рослиною органічних речовин із неорганічних за участю сонячного світла і хлорофілу називають фотосинтезом.

Живлення тваринних організмів

Дуже багато тварин живиться рослинною їжею. їх називають рослиноїдними. Це відомі вам свійські тварини - корови, вівці, коні, кози. З диких тварин - лосі, олені, козулі, зайці. Зуби у рослиноїдних тварин пристосовані до зривання та перетирання цупких стебел рослин.

Рослинна їжа малопоживна, тому тваринам доводиться споживати її щодня у великій кількості. Перетравлювати велику кількість рослинної їжі їм допомагають одноклітинні організми - бактерії, що мешкають у шлунку або кишечнику.

Рослиноїдні тварини часто стають здобиччю хижаків, яких ще називають м'ясоїдними. Це відомі вам вовк, лисиця, лев та інші.

Деякі тварини є всеїдними, тобто можуть живитися і рослинною, і тваринною їжею, як-от: свині, ведмеді та інші (мал. 24). Всеїдна і людина. А є тварини, наприклад ворони, деякі черв’яки і жуки, які поїдають мертвечину. їх ще називають «санітарами природи».

Спожита твариною їжа спочатку подрібнюється в ротовій порожнині й через глотку та стравохід надходить у шлунок і кишечник. Тут білки, жири і вуглеводи їжі розщеплюються на простіші за складом речовини, здатні розчинятися у воді. У розчиненому стані вони проникають крізь стінки кишечника в кров і розносяться до всіх органів.

Мал. 24. Рослиноїдна (1), м’ясоїдна (2) та всеїдна (3) тварини

Окрім води та органічних речовин для живлення тваринам, як і рослинам, необхідні неорганічні речовини. Рослини вбирають їх із ґрунту, а тварини отримують з їжею.

Як і організм людини, тваринний організм потребує вітамінів. Недаремно назва цих речовин походить від слова «віта», що означає життя. Основним джерелом багатьох вітамінів є рослинна їжа.

Як бачите, живлення рослин, травоїдних тварин і хижаків відрізняється між собою. Але в будь-якому випадку важливу роль відіграють органічні речовини, створені рослиною за участю сонячного світла.

Можна із впевненістю сказати, що і рослиноїдні, і м’ясоїдні тварини споживають продукти фотосинтезу (мал. 25).

Мал. 25. Тваринні організми одержують поживні речовини завдяки фотосинтезу

Підсумки

о Живлення - це забезпечення організмів поживними речовинами.

о Рослини живляться органічними речовинами, які самі створюють під час фотосинтезу.

о Фотосинтез відбувається в листках на світлі за участю хлорофілу та за наявності вуглекислого газу і води.

о Тварини живляться готовими органічними речовинами, споживаючи рослинну або тваринну їжу.

Сторінка природослідника

В Україні майже 300 років вирощують цінний продукт харчування - картоплю. В її бульбах багато поживної речовини крохмалю.

Виконайте завдання. Виділіть із картоплі крохмаль у чистому вигляді. Для цього вам знадобляться: дві-три почищені картоплини, тертушка з дрібними отворами, вода, марля, дві склянки.

Дія 1. Зітріть картоплини на тертушці й отриману кашкоподібну масу змішайте зі склянкою води.

Дія 2. З утвореної суміші виділіть м’якуш за допомогою марлі, а решті суміші дайте відстоятися.

Дія 3. Злийте обережно воду та залиште крохмаль висихати.

Дія 4. Капнувши настоянки йоду, переконайтеся, що виділена речовина - крохмаль (він має посиніти).

Поміркуйте, фізичні чи хімічні явища ви спостерігали під час виконання кожної дії.

Сторінка ерудита

Ви розглянули живлення рослин і тварин. Але в природі є й інші організми, наприклад гриби (мал. 26). Вони не містять хлорофілу, не виробляють поживні речовини, в них немає органів травлення. Як вони живляться?

Мал. 26. Гриби: 1 - мухомор; 2 - лисички

Гриби беруть для свого живлення готові органічні речовини з живих чи відмерлих організмів (наприклад, поваленого дерева чи пенька). Для цього вони мають ниткоподібну густо переплетену грибницю, розташовану в ґрунті. Це і є власне тіло гриба. А те, що ми звикли називати грибом, - наземна його частина з коротким терміном життя.Мал. 27. Гриби-трутовики

Грибниці відомих вам їстівних грибів - підберезників, піддубників, підосичників - обплітають корені дерев і можуть проникати всередину них. Це дає змогу грибам одержувати від рослин поживні органічні речовини. Натомість гриб ділиться з рослиною водою та неорганічними речовинами. Тобто таке співжиття дерева і гриба взаємовигідне.

Трапляються також гриби-паразити. Вони лише забирають від рослини поживні органічні речовини і дуже їй шкодять. Наприклад, сажка, що оселяється на суцвіттях кукурудзи чи пшениці, трутовики (мал. 27) на стовбурах дерев та інші.

Перевірте свої знання

1.             Як живляться рослини? 2. Назвіть органи травлення тварин. 3. Поясніть значення живлення для організмів. 4. Чим відрізняється живлення двох ссавців - зайця і вовка? 5*. Скориставшись «Сторінкою ерудита», поясніть, як живляться гриби. Як ви вважаєте, за своїм живленням гриби більше подібні до рослин чи тварин?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити