ПРИРОДОЗНАВСТВО 6 КЛАС

Природні та штучні системи в середовищі життя людини


Тема 1. Організм як жива система


§4. ДИХАННЯ РОСЛИН І ТВАРИН


Що таке дихання

Живим істотам (за невеликим винятком) для дихання потрібен кисень. Що це означає? До їхнього організму разом із повітрям надходить кисень, який бере участь у перетворенні всередині клітин речовин їжі на речовини, потрібні організмові. Водночас утворюється надлишок вуглекислого газу. Він за допомогою органів дихання виводиться з організму назовні. Тому завдяки диханню кисень з повітрям постійно надходить в організм рослини чи тварини, а вуглекислий газ видаляється з нього в атмосферу.

Тобто між живим організмом і повітрям атмосфери відбувається газообмін.

Отже, дихання - це сукупність фізичних та хімічних явищ, які відбуваються в клітинах живих істот за участю кисню.

    Як відбувається газообмін у рослин

Як вам відомо, у рослин немає спеціальних органів дихання. Кисень з повітря потрапляє до їхнього тіла і через листок, і через корінь, і через стебло. Найбільше кисню потрапляє в рослину через листки. На нижньому боці листка є величезна кількість продихів. Кожен продих - це щілина між двома клітинами, формою подібних до квасолин (мал. 28). Змінюючи свою форму, вони можуть збільшувати або зменшувати щілину. Саме через продихи в листок надходить кисень, видаляється вуглекислий газ і випаровується вода.

Під час дощу продихи закриваються.

Пригадайте, що рослини під час фотосинтезу вбирають вуглекислий газ (СО2) і виділяють кисень (02). Під час дихання вони, навпаки, вбирають кисень, а виділяють вуглекислий газ. Вуглекислий газ вбирається лише у світлу частину доби, а дихають рослини весь час (мал. 29). Проте на дихання рослин витрачається кисню значно менше, ніж виділяється завдяки фотосинтезу. Тобто рослини забезпечують киснем інші організми. Саме через це рослини образно називають «зеленими легенями» планети.

Мал. 28. Продихи (1- відкриті; 2 - закриті)

Мал. 29. Схема газообміну в листках: 1 - фотосинтез; 2 - дихання

Як відбувається газообмін у ссавців

У тварин, як вам відомо, є спеціальні органи дихання. У жаб, ящірок, змій, птахів, ссавців - це легені, у риб - зябра, у комах - трахеї. У цих органах і відбувається безперервний газообмін кисню та вуглекислого газу.

До легенів ссавців кисень у складі повітря надходить під час вдиху. Звідти він потрапляє в кров і розноситься по всьому тілу. Залишивши кисень клітинам, кров забирає з них непотрібний вуглекислий газ і доправляє його у зворотному напрямку знову до легенів. Під час видиху вуглекислий газ видаляється назовні (мал. 30).

Мал. 30. Легені та схема дихання за допомогою них

Як дихають риби

Риби дихають киснем, розчиненим у воді. Кисню у воді значно менше, ніж у повітрі. Однак риби пристосувалися до дихання в таких умовах. Розчинений у воді кисень надходить через розкритий рот, а з нього в одному напрямку проганяється через зябра. Уявляєте, скільки води необхідно пропустити, щоб забезпечити організм киснем! Зябра складаються з багатьох тисяч зябрових пелюсток, тому легко справляються із цим завданням (мал. 31).

Мал. 31. Дихання риб (1); газообмін у зябрах (2); зяброві пелюстки (3)

Здавалося б, потрапивши на суходіл, риби мають змогу швидше забезпечити себе киснем. Але це не так, бо на повітрі зяброві пелюстки злипаються і зябра припиняють роботу.

Що особливого у диханні комах

У комах газообмін відбувається у трахеях. Кисень разом з повітрям надходить до них через отвори на черевці - дихальця. Далі тонкими розгалуженими трубочками трахей він досягає клітин. Утворений в організмі комахи вуглекислий газ цими самими трубочками через дихальця виводиться назовні (мал. 32).

Мал. 32. Схема дихання за допомогою трахей у комах

Отже, органи дихання тварин, незважаючи на наявні відмінності, мають спільне призначення. Вони допомагають доправляти кисень до всіх клітин організму і видаляти з них вуглекислий газ.

 Підсумки

о Дихання - це використання кисню клітинами для підтримання життєдіяльності організму та видалення з нього вуглекислого газу.

о Надходження кисню та видалення вуглекислого газу в рослинному організмі забезпечують продихи, у тваринному - органи дихання.

о Різноманітність органів дихання є наслідком пристосування організмів до умов середовища життя.

Сторінка природодослідника

Виконайте дослід, що демонструє виділення рослинами вуглекислого газу під час дихання. Для цього вам знадобляться: кімнатна рослина заввишки 30-50 см із достатньо широкими листками, вапняна вода (пригадайте, що від вуглекислого газу вона мутніє), дві невеликого об’єму прозорі

посудини, каструля, якою можна накрити вазон, не пошкодивши рослину.

Дія 1. Налийте в прозорі посудини трохи вапняної води. Одну посудину залиште відкритою, а іншу разом з вазоном накрийте каструлею.

Дія 2. Через 3-4 дні зніміть каструлю і зауважте, як змінилася вапняна вода порівняно з тією, що була залишена відкритою. Про що свідчать результати спостереження?

Сторінка ерудита

Чи можливе дихання без участі спеціальних органів дихання? Так, деякі жаби, морські змії, черв’яки та інші тварини можуть дихати ще й через шкіру. Вільний доступ до кисню мають також одноклітинні організми. Кисень проникає в єдину клітину їхнього тіла за допомогою дифузії (пригадайте, як відбувається це явище).

У природі трапляються організми, які не потребують кисню, наприклад гриби дріжджі.

Перевірте свої знання

1. Поясніть значення дихання для живих істот. 2. Як відбувається дихання: а) у рослин; б) у ссавців; в) у риб; г) у комах? З*. Чому в спальній кімнаті не рекомендують тримати багато кімнатних рослин?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити