ПРИРОДОЗНАВСТВО 6 КЛАС

ВСТУП

Природні та штучні системи в середовищі життя людини

Тема 1. Організм як жива система

§1. ОРГАНИ РОСЛИН

§2. ОРГАНИ ТВАРИН

§3. ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН І ТВАРИН

§4. ДИХАННЯ РОСЛИН І ТВАРИН

§5. ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

§6. ВИДИ РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН І РОСЛИН

§7. РІСТ І РОЗВИТОК

§8. ПРИСТОСУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ ДО УМОВ ІСНУВАННЯ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ

Тема 2. Природні та штучні екосистеми

§9. ЕКОСИСТЕМА. ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ

§10. ЕКОСИСТЕМИ РІДНОГО КРАЮ

§11. ҐРУНТ, СКЛАД ҐРУНТУ

§12. РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ ТА СПОСОБИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

§13. ПОЛЕ. РОСЛИНИ ТА ТВАРИНИ ПОЛЯ

§14. САД ЯК ШТУЧНА ЕКОСИСТЕМА. ДОГЛЯД ЗА САДОМ

§15. ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНИХ І ШТУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ЛЮДИНОЮ

Тема 3. Рукотворні системи

§16. СИЛА. ВИДИ СИЛ

§17. ВИМІРЮВАННЯ СИЛ

§18. СИЛИ В ПРИРОДІ

§19. ПРОСТІ ТА СКЛАДНІ МЕХАНІЗМИ

§20. РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

§21. МАШИНИ ТА ЇХ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ

§22. ЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Тема 4. Біосфера найбільша жива система

§23. СКЛАД ТА МЕЖІ БІОСФЕРИ

§24.ЗМІНИ В БІОСФЕРІ ПІД ВПЛИВОМ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

§25. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ У БІОСФЕРІ

§26. ОХОРОНА БІОСФЕРИ. ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

Узагальнення


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити