ПРИРОДОЗНАВСТВО 6 КЛАС

Тема 2 ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ


§ 13. ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ


Штучні екосистеми створюються людиною для задоволення її потреб. Це сади, парки, поля, городи, поселення різного типу, сільські та міські двори, штучні водойми (мал. 62; 63).

Штучні водойми. Вода не завжди є там, де вона потрібна людям. Тому люди будують канали, водосховища. Канали — це штучні річки, для яких люди створюють річища і заповнюють їх річковою або озерною водою. їх будують, щоб мати зручні водні шляхи чи перерозподіляти воду, спрямовуючи її з однієї річкової системи в іншу.


Мал. 62. 1 - екосистема міста; 2 - парк


Мал. 63. 1 — Київське водосховище; 2 — ставок

В Україні для поліпшення водопостачання промислових центрів та міст споруджено великі канали: «Дніпро — Донбас», «Сіверський Донець — Донбас», «Дніпро — Кривий Ріг», Північно-Кримський та Інгулецький. Крім того, було створено великі зрошувальні системи, зокрема Каховську, Інгулецьку, Краснокам’янську, Північно-Рогачицьку, Північно-Кримську.

Для регулювання поверхневого стоку води на річках створюють водосховища — штучні водойми. Каскад із шести великих водосховищ створено на Дніпрі: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке, Каховське. Корисна місткість цих водосховищ становить близько третини стоку Дніпра.

Спорудження водосховищ створило більш сприятливі умови для використання дніпровської води з метою зрошування полів, постачання міст і промислових підприємств, регулювання режиму повеней, поліпшення роботи гідроелектростанцій тощо. Однак таке регулювання стоку Дніпра має і негативні екологічні наслідки: замулення водосховищ, погіршення якості води, зменшення вилову цінних промислових риб, заболочування берегів тощо.

Мал. 64. 1 — акваріум; 2 — обладнання для догляду за акваріумом (а — термометр, б — скребок, в — ручна груша, г — сачок, д — ножиці, е — піпетка, є — очищувач)

Маленькими водосховищами є ставки, які можна побачити практично в кожному українському селі. У ставках розводять рибу, утримують водоплавну птицю, воду з них використовують для поливання городів.

Акваріум — штучна водойма. Життя риб у природних екосистемах спостерігати нелегко. Акваріум може служити моделлю куточка живої природи водойми, у якому риби себе поводять як у природному середовищі життя (мал. 64). Придбати акваріум можна у спеціальних магазинах або виготовити самостійно чи в шкільній майстерні.

На дно акваріуму насипають шар промитого піску і гравію, кладуть кілька каменів і висаджують рослини, які можна взяти з найближчої водойми або придбати у спеціальних магазинах. Наповнюють акваріум відстояною водою приблизно на три чверті. Після цього він готовий прийняти рибок, водяних комах, невеликих черепах або інших мешканців на ваш розсуд.

Дуже важливо підтримувати в акваріумі рівновагу між кількістю тварин і рослин, адже тварини дихають киснем, який виділяють рослини. Якщо в акваріумі забагато рослин, то їм не буде вистачати вуглекислого газу для створення органічних Речовин. А якщо кількість тварин надмірна, то вони можуть загинути від нестачі кисню. Найбільш оптимальну кількість рослин і тварин в акваріумі виманюють за допомогою спостережень. Але перед цим необхідно прочитати спеціальні книги про утримання рибок в акваріумі.

Щоб мешканці акваріуму завжди добре себе почували, їх треба доглядати: чистити акваріум, міняти воду та збагачувати її киснем за допомогою спеціальних пристроїв. Деякі інструменти для догляду за акваріумом ви можете побачити на мал. 64, 2.

СКЛАДАННЯ ХАРЧОВОГО ЛАНЦЮГА В ЕКОСИСТЕМІ АКВАРІУМА

Практична робота № З

Мета: поглибити знання про взаємозв’язки між живими організмами в екосистемах і навчитися моделювати харчові зв’язки.

Прилади і матеріали: акваріум, лінійка, термометр, лупа, блокнот, ручка.

Хід роботи

1.   Ознайомтеся з умовами, необхідними для забезпечення життя в акваріумі (використайте довідкову літературу). Для цього визначте розміри життєвого простору в акваріумі (за допомогою лінійки), температуру води (термометром). Акваріум повинен мати достатньо освітлення для забезпечення життєдіяльності організмів у ньому.

2.   Запишіть у робочому зошиті назви рослин, що ростуть в акваріумі, поясніть їх значення для екосистеми.

3.   Спостерігайте 2—3 хвилини за мешканцями акваріума. Розгляньте рибок, що плавають у товщі води, і спостерігайте за їх поведінкою. Чим харчуються рибки?

4.   Розгляньте мешканців дна акваріума (молюсків, рачків, акваріумних жаб та ін.). Як вони себе поводять? Поясніть їх роль в екосистемі.

5.   Визначте, які організми утворюють в акваріумі органічні речовини, які живляться готовими органічними речовинами, які переробляють рештки органічних речовин. За яких умов в акваріумі буде зберігатися рівновага між рослинними і тваринними організмами?

вкажіть на схемі зв’язки між організмами.

Запропонуйте правила догляду за акваріумом.

1. Наведи приклади штучних екосистем. 2. Назви 3—4 штучні водойми. 3. Для чого створюють штучні водойми? 4. Розкажи про життя мешканців акваріума.

? 1. Які умови необхідні для підтримання життя в акваріумі?

1. Запропонуйте послідовність заселення акваріума живими організмами. 2. Чи можна в акваріум наливати кип’ячену воду або воду, щойно набрану з водопроводу (з-під крана)? Відповідь обґрунтуйте.

Проект

Проектуємо екологічно чистий сільський двір

Мета проекту: дослідити сільський двір як штучну екосистему, створити проект безвідходного сільського господарства.

Хід роботи

1.   На основі вивчення літератури та бесід із людьми похилого віку довідатися про те, як у давнину сільські жителі обходилися без каналізації і сміттєзвалища.

2.   За допомогою консультацій зі спеціалістами, які проектують сільські садиби, бесід із мешканцями сіл, літературних джерел дослідити будову житлових та господарських приміщень, способи збереження в них теплоти.

3.   Розробити проект екологічно чистого сільського двору, взявши за зразок природні екосистеми.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити