ПРИРОДОЗНАВСТВО 6 КЛАС

Тема 4 БІОСФЕРА — НАЙБІЛЬША ЖИВА СИСТЕМА


Усі живі організми входять до складу біосфери. Ті цілісність і стабільність обумовлена взаємозв’язками між організмами та середовищем їх життя. Намагайся досліджувати і не порушувати ці зв’язки — сприяй збереженню біосфери!


§ 27. БІОСФЕРА ТА ЇЇ МЕЖІ


Біосфера. Замисліться, як багато живих організмів на Землі! Вони живуть у різних середовищах: у повітрі і воді, у тілі інших організмів і ґрунті. Організми разом із середовищем їх існування складають біосферу — найбільшу екосистему.

Біосфера — оболонка життя, що охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери. Жива оболонка Землі (біосфера) є системою, у якій постійно відбувається обмін речовиною, енергією, інформацією між її елементами (живими системами) та середовищем їх життя. Цим обумовлена цілісність біосфери.

Учення про біосферу розробив видатний природодослідник, українець за походженням В. І. Вернадський (1863—1945). Він вважав, що біосфера є продуктом взаємодії живої і неживої природи.

Зв’язок біосфери з іншими оболонками Землі здійснюється через її безперервну життєдіяльність, у процесі якої відбувається кругообіг речовин (мал. 55). Завдяки життєдіяльності організмів у біосфері постійно відбувається кругообіг Оксигену, Карбону, Нітрогену та інших хімічних елементів. Кругообіг речовин об’єднує біосферу, літосферу, гідросферу, атмосферу.

На сучасному етапі розвитку біосфера набуває якісно нового стану, що визначається розвитком людської думки. Біосфера перетворюється на ноосферу — оболонку Землі, де відбувається взаємодія природи і людського суспільства.

Межі біосфери. Життя виникло у водах Світового океану. Воно поступово поширювалося, нині незаселеними залишилися лише території зледенінь та кратери діючих вулканів.

Життя може існувати на значних висотах при низькому тиску; в глибинах океану, навіть тоді, коли тиск перевищує тисячу атмосфер. А деякі бактерії витримують тиск у межах 12        тисяч атмосфер.

Дрібні тварини, насіння та спори рослин у стані глибокого спокою зберігають життєздатність у безповітряному просторі. Деякі одноклітинні й окремі багатоклітинні організми пристосувалися до середовища життя без кисню.

Життя у біосфері розподіляється нерівномірно. Зокрема, воно слабо розвинуте у пустелі, тундрі, глибинах океану, високо в горах, тоді як в інших частинах біосфери надзвичайно багате й різноманітне. Найбільш густо заселена поверхня суші й океан. У цих місцях найсприятливіші умови для життя — достатньо вологи, кисню, прийнятна температура тощо.                                                            


Мал. 99. Різноманітність рослин у біосфері: 1 — латаття біле; 2 — росичка;

З — секвойя; 4 — конвалія

Межі життя визначаються не тільки температурою, вологістю, наявністю кисню та хімічних елементів, необхідних для життя. Одним із обмежуючих факторів є сила земного тяжіння. Адже чим вище піднімається птах, тим більшу енергію він витрачає.

Основна маса організмів зосереджена до висоти 1—5 км над рівнем моря, проте і на висоті 25—27 км можна зустріти спори бактерій та грибів. На цій висоті знаходиться озоновий шар, поза яким організми існувати не можуть. Там на них діятиме згубне ультрафіолетове проміння.

11 км. Поширення життя в глибинах літосфери обмежується високою температурою гірських порід.

Таким чином, «плівка» життя досить тонка — всього лише близько 40 км. Живі організми населяють атмосферу до озонового шару, тонкий шар літосфери і всю гідросферу. Вони об’єднують усі оболонки Землі.

Чому у біосфері так багато видів? Уявіть, що на полях росте лише 2—3 види рослин (наприклад, пшениця і картопля). Раптом у жнива пішли дощі, пшениця полягла і згнила, картопля вимокла… Що робити людям, тваринам? Якщо у межах місцевості є різноманітні види рослин, то за несприятливих умов деякі з них виживуть, а також виживуть і тварини. Чим більша різноманітність живих організмів, тим більша стабільність біосфери та її здатність до виживання різноманітних видів. Тому у біосфері необхідні всі її мешканці: зміняться умови існування, стане дуже холодно або спекотно, ті чи інші організми виживуть і життя на планеті не зникне.


Мал. 100. Різноманітність тварин у біосфері: 1 — дельфін; 2 — жук-носоріг;

З — гадюка; 4 — маля морського котика

Жива оболонка Землі являє собою систему, що складається із природних і штучних екосистем різних розмірів, взаємопов’язаних між собою. В екосистемах і між ними, у біосфері загалом постійно відбувається обмін речовин, енергії, інформації. Ці процеси підлягають загальним закономірностям природи.

Біосфера — найбільша жива система на Землі, її оболонка, заселена живими організмами. Біосфера займає частину літосфери, атмосфери і гідросферу. Цілісність біосфери обумовлена взаємозв’язками між організмами та середовищем їх життя.

1.   Що таке біосфера? 2. Назви складові елементи біосфери як системи. 3. Вкажи межі біосфери. 4. Яка роль рослин і тварин у біосфері?

? 1. Наведи приклади 5—6 видів рослин і тварин як представників біосфери у своїй місцевості. 2. Вкажи зв’язки названих видів живих організмів у біосфері.

1.   Чим обумовлені межі біосфери? 2. Чим обумовлена стабільність біосфери? 3. Доведіть, що біосфера — цілісна система.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити