ПРИРОДОЗНАВСТВО 6 КЛАС

Тема 4 БІОСФЕРА — НАЙБІЛЬША ЖИВА СИСТЕМА


§ 28. ЛЮДИНА І БІОСФЕРА

                                                                                                          

Людина в біосфері. Людина перетворила біосферу на своє довкілля (мал. 101). Вона використовує для задоволення своїх потреб різноманітні живі системи, тому є реальним чи потенційним конкурентом будь-якого виду планети. Швидкість вимирання видів сягла кількох тисяч на рік, майже щогодини вимирає один вид. Це вимагає від людства кардинальної зміни ставлення до довкілля.

Людина має регулювати природокористування таким чином, щоб підтримувати основу для виживання всіх видів біосфери. Створюючи умови для сталого існування біосфери, людина водночас забезпечує стійке майбутнє і для себе самої.

Один із головних шляхів збереження біосфери — екологізація сільського господарства. Екологізація передбачає охорону ґрунтів; дотримання екологічної рівноваги в екосистемах; переорієнтацію з хімічних на біологічні методи захисту рослин; максимальне використання відходів виробництва; перехід на екологічно чисті джерела енергії; культивування високопродуктивних сортів рослин і порід тварин.


Мал. 101. Людина і біосфера

Складною і важливою справою є проблема екологізації промислового виробництва. У процесі виробництва з біосфери вилучаються природні речовини, з’являються продукти, до яких ні біосфера, ні людина не пристосовані. Деякі отрутохімікати знаходять у молоці матері, в організмі тюленів, пінгвінів Антарктиди. Тому слід розробляти безвідходні виробничі цикли.

Міські поселення як екосистеми мають плануватися на основі досліджень комплексу взаємозв’язків між людиною і міським середовищем, взаємодії міських поселень і прилеглих районів.

Партії «зелених», що сформувалися у європейських країнах, закликають до скорочення економічного зростання, до використання екологічно чистої енергії, безвідходного виробництва. На ці заклики, на жаль, людина дуже мало реагує у своїй діяльності. Проте багато країн орієнтуються на екологічно чисті сільськогосподарські продукти, деякі країни Західної Європи відмовилися від використання атомної енергії.

водойми відходами підприємств, побудували атомні станції. Людське суспільство не може жити, не використовуючи природні ресурси для задоволення своїх матеріальних потреб. Проте споживацьке ставлення до природи часто шкодить довкіллю та здоров’ю людини.

Прикладами негативних впливів людини на природу є забруднення повітря вихлопними газами автотранспорту та викидами у водойми промислових і побутових стічних вод. Вирубуються ліси і зменшується площа територій із природною рослинністю, що призводить до зникнення багатьох видів рослин і тварин, погіршення екології повітря.

Досягнення науки і техніки дали людині змогу використовувати атомну енергію. Однак треба подбати, щоб робота мирного атома була надійною і безпечною, інакше може статися непоправне лихо. Аварія на Чорнобильській АЕС, що стала трагедією для України, — попередження людству.

Природа виплекала людину як свою невід’ємну частину. Людина має дбати про збереження життя на Землі, свого народу і себе. Григорій Сковорода вчив: «Пізнай природу, пізнай свій народ, пізнай себе».

Правила поведінки у природі. Збереження природи і себе в ній починається з дотримання правил поведінки у природі.

Перебуваючи в лісі чи біля річки, не залишайте сміття. Утримуйтеся від розпалювання вогнищ у посушливі періоди. Поводьтеся в лісі тихо, особливо навесні, коли тварини виводять та доглядають потомство. Підгодовуйте птахів у скрутний для них зимовий час. Не будьте занадто цікаві й не чіпайте пташиних гнізд.

Погодьтеся, що квіти серед природи виглядають набагато красивіше, ніж у букеті, який швидко зів’яне. Намагайтеся уникати збирання букетів, даруйте квіти, які можуть довгий час цвісти на підвіконні чи балконі. Крім того, незнайомі вам рослини можуть виявитися небезпечними, як-от: купина, болиголов, дурман, блекота. Це стосується і деяких комах.

Пам’ятайте, що комахи, жаби, вужі, змії — повноправні мешканці біосфери. Не порушуйте життя тварин, адже кожна з них виконує важливу роль у природі (мал. 102).

Людина — невід’ємна частина природи. Від стабільності біосфери залежить майбутнє людства.

Мал. 102. Кожна тварина виконує важливу роль у природі

1. Назви 2—3 причини, що призводять до вимирання видів у біосфері. 2. Вкажи шляхи збереження біосфери. 3. Назви громадські організації, що борються за збереження біосфери. 4. Назви підприємства вашої місцевості, що згубно впливають на біосферу, а також ті, що дбають про її збереження.

? 1. Чи може людина не використовувати природні екосистеми?

2. Як учні можуть боротися за збереження біосфери?

1. Які правила поведінки в довкіллі ви б сформулювали для учнів?

2. Який вклад у збереження біосфери могли б зробити учні вашого класу? Наприклад, провести акцію «Подарунок біосфері» (посадити або побілити дерева, доглянути кущі тощо).

Для допитливих

Обираємо теми майбутніх досліджень

Спробуйте обрати теми досліджень, які ви хотіли б здійснити упродовж наступних років. Можете визначити напрями досліджень самостійно або скористатися деякими із наведених нижче.

1.    Виготовлення інформаційної листівки «Збережімо планету зеленою».

2.    Розроблення природоохоронного проекту «Збережімо водойми нашого краю чистими».

3.    Складання плану проведення заходу з озеленення шкільного подвір’я «Дерева можуть захистити школу від забрудненого повітря».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити