ПРИРОДОЗНАВСТВО 6 КЛАС

ВСТУП

ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ СИСТЕМИ В СЕРЕДОВИЩІ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

§ 1. Природні та штучні системи

§ 2. Будова та зв’язки систем

§ 3. СИСТЕМИ В ДОВКІЛЛІ

Тема 1 ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА

§ 4. ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНІЗМІВ

§ 5. БУДОВА ОРГАНІЗМІВ РОСЛИН І ТВАРИН

§ 6. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БУДОВОЮ РОСЛИН

§ 7. ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН І ТВАРИН

§ 8. ДИХАННЯ РОСЛИН І ТВАРИН

§ 9. Розмноження рослин і тварин.

§ 10. ПРИСТОСУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ ДО УМОВ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЯ

Тема 2 ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ

§ 11. ЕКОСИСТЕМА. ХАРЧОВІ ЛАНЦЮГИ

§ 12. ПРИРОДНІ ЕКОСИСТЕМИ В ДОВКІЛЛІ

§ 13. ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ

§ 14. ҐРУНТ

§ 15. ДОСЛІДЖУЄМО СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ

§ 16. САД І ПОЛЕ

§ 17. ПРИРОДНІ Й ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ В ДОВКІЛЛІ

§ 18. ПІДГОТОВКА НАСІННЯ ДО ПОСІВУ

Тема З РУКОТВОРНІ СИСТЕМИ

§ 19. МАШИНИ І МЕХАНІЗМИ В ДОВКІЛЛІ ЛЮДИНИ

§ 20. СИЛА. ВИДИ СИЛ

§ 21. ВИМІРЮВАННЯ СИЛИ

§ 22. СИЛИ В ЖИВІЙ ПРИРОДІ

§ 23. РОБОТА. ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ

§ 24. ЕНЕРГІЯ. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

§ 25. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

§ 26. СИЛИ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ДОВКІЛЛІ

Тема 4 БІОСФЕРА — НАЙБІЛЬША ЖИВА СИСТЕМА

§ 27. БІОСФЕРА ТА ЇЇ МЕЖІ

§ 28. ЛЮДИНА І БІОСФЕРА

§ 29. ОХОРОНА ПРИРОДИ

§ 30. ВИВЧАЄМО БІОСФЕРУ

§ 31. ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ

СЛОВНИЧОК

Народний прогностик

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити