Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Перед вами підручник з філософії, який ставить завдання осягнути буття в його складності. Він допоможе проникнути в таємниці природи й соціальної реальності, зрозуміти глибину й нескінченність людини в її стосунках із Богом і світом. Крім того, надзвичайно важливо осмислити актуальні проблеми філософії в контексті сучасності.

Життя людини розгортається в трьох основних формах індивідуальної активності: діяльності, поведінці та спілкуванні. Вони забезпечують відтворення й розвиток усіх компонентів світу особистості, складної системи суспільних відносин, соціальних інститутів, створеного предметного середовища й духовного життя.

Насамперед потрібно усвідомити характерну рису філософії — її парадоксальність: під теоретичний сумнів ставляться найбільш очевидні істини. Як найвище розумове зусилля, філософія заперечує вузькоутилітарний підхід в оцінці практичної корисності, необхідність якої начебто відносна й існує лише в ідеальному світі. «Однак істинна ж необхідність — це необхідність для кожної істоти бути собою: для птаха — літати, для риби — плавати, для розуму — філософувати», — говорив видатний іспанський мислитель Х. Ортега-і-Гассет. Останнє — найсуттєвіше для життя людини. І допомогти в цьому зможе лише філософія.

Філософування означає пошук цілісної картини світу, надання їй завершеності та повноти. Вивчення філософії переборює напівосвіченість, що імітує процес мислення, «кружляє» серед окам'янілих у догматизмі понять і уявлень. Справжня філософія

навчає мислити, пізнавати навколишній світ і себе самого, учить умінню дивлячись — бачити. Так, багато людей спостерігали, як падають яблука. Однак тільки І. Ньютон зміг побачити в цьому явищі проблему й сформувати свій знаменитий закон усесвітнього тяжіння.

Філософія як вчення про мислення допомагає перебороти духовну спустошеність. Через це вона стає важливим фактором в об’єднанні людини зі світом, ствердженням людиноцентризму.

Потрібно пам’ятати, що становлення філософського знання — це внутрішнє духовне відкриття, що осяює, освітлює інші дії. В результаті з’являється нова, створена мисленням реальність. А творення — завжди процес відкриття нових смислів. Важливе значення має практично-діяльна функція філософії, що забезпечує їй актив- но-перетворюючу роль у визначенні цілей життєдіяльності.

Юність — це та пора життя, коли схильність до осмислення й розуміння основ життя виявляється найбільш виразно. Осягнення його проблем багато в чому залежить від звернення учня до філософського пізнання, завдяки якому формується найбільш важливе надбання людини — культура творчого мислення.

Ми впевнені, що запропонований у підручнику матеріал відкриє вам світ інтелектуальних смислів буття й покаже шлях до істини як сенсу життя та призначення людини.

З повагою, авториPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити