Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 1. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СВІТУ: БУТТЯ, МАТЕРІЯ

Запитання і завдання

1. У чому полягає зміст поняття буття?

2. Як формувались уявлення про буття в процесі розвитку філософії?

3. Охарактеризуйте фундаментальні властивості буття світу.

4. Що таке перша і друга природа і як вони пов’язані з буттям людини?

5. Визначте, чим є матеріальне і чим є духовне буття.

6. Проаналізуйте вислів: «Час — це простір для розвитку особистості».

7. У чому полягає єдність матерії, руху, простору і часу?

8. Що таке мікро- та макросвіт і як вони пов’язані з матеріальним буттям?

9. Охарактеризуйте й визначте відмінність між геоцентричною системою Платона й геліоцентричною системою М. Коперника.

10. Філософська класика. Прокоментуйте слова давньогрецького філософа Парменіда: «Ніколи не може бути доведено, що неіснуюче існує. Адже неможливо ні пізнати, ні виразити небуття: воно незбагненне».

Запам’ятайте

Буття, онтологія, дійсність, реальність, існування, простір, час, рух, матерія, небуття, суще, форма, субстрат, біологічний і соціальний час, вічність.

Узагальнення

Усе, що нас оточує, є буття. На кожному рівні структурної організації матерії виявляються свої особливості у взаємодії її об’єктів, свої специфічні форми просторової організації і руху часових процесів. Хоча простір, час і рух є такі ж загальні й абстрактні поняття, як і матерія, це не виключає специфічних умов взаємовідношень у матеріальних системах різних видів. В ієрархії систем ми виокремлюємо насамперед мікросвіт, макросвіт і мегасвіт. Прогресивний розвиток суспільства нерозривно пов’язаний із розкриттям сутності властивостей і форм буття, їх культурно- практичним опануванням.

Радимо прочитати:

Рассел Б. Философский словарь разума, материн и морали. — К., 1996. Табачковський В. Г. Проблеми буття / Філософія. — К., 2001.

Зимбардо Ф., Бойд Дж. Парадокс времени. — СПб., 2010.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити