Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 2. ЛЮДИНА ТА ЇЇ БУТТЯ У СВІТІ

Запитання і завдання

1. Чим пояснюється актуальність філософського осмислення людини в сучасну епоху?

2. У чому полягає співвідношення понять людина, індивід, індивідуальність, особистість?

3. Який вибір особистості є проявом її свободи?

4. Що таке життєва позиція особистості?

5. У чому полягає сутність «дійсного» і «недійсного» буття?

6. Що таке наявне й потенційне існування людини?

7. На які виміри безсмертя може сподіватися людина у визначенні мети свого життя?

8. Охарактеризуйте роль особистості й народних мас в історії. Хто, на вашу думку, більше впливає на соціальний поступ?

9. Хто для вас є прикладом особистості, на яку можна орієнтуватися в житті?

10. Філософська класика. Прочитайте уривок із роботи У. Джемса «Особистість» і проаналізуйте його розуміння особистості. Чи згодні ви з ним?

«У найширшому значенні особистість людини становить загальна сума всього того, що вона може назвати своїм: не тільки її фізичні й душевні якості, але також її костюм, її дім, її сім’ю, дітей, предків і друзів, її репутацію і роботу, її маєток, її коней, її яхту і капітали».

Запам’ятайте

Антропологія, соціальне, біологічне, людина, індивід, індивідуальність, особистість, антропосфера, суб’єктивне, свобода, смерть, сенс життя, існування, екзистенція.

Узагальнення

Одна з найважливіших тенденцій розвитку сучасної філософії — зростаюча увага до людини, до проблем її буття у світі. Необхідно зробити людину реальним представником і суб’єктом світу, а світ дійсно людяним. Філософія осмислює питання про природу, сутність і великі духовні ресурси людини. Поняття «людина» охоплює насамперед загальнородові риси, що відрізняють її від інших живих істот; поняття «індивід» визначає людину як окремого представника будь-якої соціальної спільності; поняття «індивідуальність» розкриває людину як самобутнього індивіда з його неповторною здатністю бути собою; поняття «особистість» — це цілісна індивідуальність, яка поєднує унікальні природні й соціальнокультурні якості. Цивілізаційний розвиток особистості визначають мудрість, розумна діяльність, культура, свобода.

Радимо прочитати:

Бубер М. Проблема человека. — К., 1998.

Кассирер Э. Опыт о человеке: Избранное. — М., 1998.

Карлейль T. Герой, почитание героев и героическое в истории. — М., 2008. Смирнов И. Человек человеку — философ. — СПб., 1999.

Франк С. Реальность и человек. — СПб., 1997.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити