Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 3. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ ДУШІ, СВІДОМОСТІ ТА РОЗУМУ

§ 5. Свідомість і сфера несвідомого

Практична й теоретична діяльність людини свідома щодо тих результатів, які спочатку існували в задумі, намірах як мета. Однак наші вчинки можуть призводити до таких наслідків, які ми не усвідомлюємо. Жодна довільна дія людини не буває на всіх етапах свого існування однаково чітко усвідомленою. Розрізняють два види неусвідомлених дій: ті, які ніколи не усвідомлювались, і ті, які раніше усвідомлювалися. Наприклад, багато наших дій, знаходячись у процесі формування під контролем свідомості, автоматизуються й потім удосконалюються вже неусвідомлено.

Під час розвитку дитини відбувається поступова автоматизація багатьох функцій. Коли ж неусвідомлене (автоматизоване) насильно втручається у свідомість, вона часто виявляється безсилою впоратися з ними. Це стосується різних психічних розладів: нав’язливих ідей, марень, станів тривоги, невмотивованого страху тощо. Свідомість присутня в несвідомих формах духовної активності: не приділяючи пильної уваги тому, що відбувається в глибинах духу, а спостерігаючи лише за розвитком загальної картини. При цьому свідомість у більшості випадків може взяти під контроль звичні дії або прискорити, або сповільнити, або навіть зупинити їх.

Однак не все в несвідомому є раніше автоматизованим, певна частина його так і не входить у поле свідомості. Саме за рахунок цих непідвладних свідомості психічних явищ загальне поле психіки виявляється ширшим від свідомості як такої.

Ідея про несвідоме зустрічається у вченні про даймоніон (внутрішній) голос Сократа: він стверджував, що постійно прислуховується до свого внутрішнього голосу як до своєрідного авторитету. У Платона несвідоме знайшло відображення в теорії пізнання — анамнезису (пригадування), вона пов’язана з ідеєю про наявність у душі прихованих, неусвідомлених знань, про які людина може і не підозрювати.

Людина — це насамперед свідома, розумна істота.

Не тільки мислення, а й емоції пронизані свідомістю.

Навіть якщо людина здійснює вчинок під впливом інтуїтивно-емоційного пориву, то сама ця емоція сформувалася як результат морально-виховних навиків, розумних прагнень, праці тощо. Під цим поривом знаходяться глибинні пласти свідомого життя. Однак розум не завжди панує над іншими силами нашої душі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити