Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 3. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ ДУШІ, СВІДОМОСТІ ТА РОЗУМУ

§ 7. Світогляд, ідеологія і суспільна психологія

Важливими елементами структури суспільної свідомості виступають суспільна психологія, світогляд та ідеологія. Сутність світогляду розглядають у вступі до курсу «Філософія». Суспільна психологія — це сукупність поглядів, почуттів, емоцій, настроїв, звичок, традицій, звичаїв, що виникають у людей під впливом безпосередніх умов їхньої життєдіяльності через призму їхніх повсякденних інтересів.

Суспільна психологія виступає як безпосередня реакція на умови життя людини, є першим ступенем чуттєвого сприйняття всієї багатогранності суспільного буття. Вона — важлива умова становлення духовної культури людини, а ідеологія перетворюється на рушійну силу, лише проникаючи у сферу психології. Як первинна сфера суспільної творчості, специфічний її пласт, психологія відображає об’єктивну дійсність, як правило, суперечливо. Тому часто вона виступає як стихійна, консервативна основа збереження й закріплення пережитків, негативних стереотипів минулого у свідомості людей. Однак, хоча в суспільній психології досить вагомий елемент стихійності, зводити її винятково до сфери стихійного регулювання невиправдано.

Сутність розвитку суспільної свідомості полягає в суперечливому переході суспільної психології в ідеологію, спонукаючи тим самим до якісних змін у ній (суспільній свідомості). Якщо суспільна психологія постає як чуттєва сторона духовних цінностей людини, суспільної свідомості, безпосередньо відображає буття людей, як правило, у стихійній, несистематизованій формі, не фіксуючи глибинних, а лише зовнішні сторони людської діяльності, то ідеологія — це сукупність ідей, поглядів, що в систематизованій, логічно стрункій формі відображає соціально-економічні умови життя людей. Ідеологія виступає як вищий науково-теоретичний рівень духовних цінностей.

Карл Мангейм

• Німецький філософ і соціолог, розробник теорії ідеології.

У сучасних умовах докорінних змін, що відбуваються у світі, зокрема у сфері духовних процесів, важливим є переосмислення змісту й ролі ідеології в духовному житті суспільства. Нова якість сучасного розуміння ідеології полягає в тому, що ми маємо пам’ятати: жодна ідеологія не повинна набувати характеру державної, офіційної, примусової, мати монополістичний характер, а виходити з ідейного плюралізму, суперництва різних ідеологій. Старий зміст ідеологічних принципів багато в чому був пов’язаний з ідеологічним диктатом, духовним насиллям над особистістю, маніпулюванням її свідомістю, мало залишав місця для своєрідності індивідуальних проявів людей. А тому найважливіше завдання нової ідеології полягає в утвердженні духу суверенності та незалежності ідейних, ідеологічних орієнтацій особистості, свободи визначення світоглядних ідеалів, що заперечує нав’язування будь- яких поглядів. Конструктивна ідеологія має адекватно відтворювати буття, ґрунтуючись не на ідеологемах, а на ідеалах гуманізму, вільної ідейної орієнтації та плюралізму, суспільної свідомості, не допускаючи ідеологізації суспільного життя.

При всіх відмінностях між соціальною психологією та ідеологією їх формування має здійснюватися в органічній єдності, оскільки межа між ними дуже відносна й передбачає взаємопроникнення їх одна в одну. А тому в розвитку суспільної свідомості необхідним є врахування особливостей функціонування як психологічних, так і ідеологічних чинників, оскільки прорахунки в цій сфері здатні призвести до незворотних негативних процесів у становленні в людей духовної культури.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити