Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 3. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ ДУШІ, СВІДОМОСТІ ТА РОЗУМУ

Запитання і завдання

1. Охарактеризуйте поняття душа і дух.

2. Чому філософію називають «свідомістю вголос»?

3. У чому суть соціобіологічних передумов виникнення свідомості?

4. Розкрийте сутність рефлексії та її значення у функціонуванні свідомості.

5. Чим є, на вашу думку, ідеальне?

6. Визначте зміст суспільної свідомості та її структуру.

7. У чому полягає взаємозв'язок мислення і мови. Яка їх роль у розвитку інтелектуальних здібностей людини?

8. Що таке розсудливість і чим вона відрізняється від розуму?

9. Охарактеризуйте сутність і зміст суспільної психології та ідеології, їх взаємозв’язок і роль у свідомості.

Запам'ятай

Психіка, свідомість, дух, душа, мова, несвідоме, відображення, ідеальне, самосвідомість, онтогенез, філогенез, мислення, пам’ять.

Узагальнення

Спосіб буття людини у світі завжди передбачає наявність свідомості, яка охоплює всі види людської діяльності. Свідомість як суб’єктивна реальність виступає трансформованою в ідеальний план діяльністю, узагальненим досвідом матеріально-предметного перетворення світу людиною, фактом її теоретичної і практичної взаємодії, ставленням до світу. Багатовимірність людини й суспільства породжує різноманітність форм існування свідомості. Спосіб буття людини у світі завжди передбачає наявність свідомості, яка «пронизує» людську діяльність, оскільки є необхідною умовою її організації й відтворення.

Радимо прочитати:

Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. — М., 1998.

Кон И.С. В поисках себя: личность и ее самосознание. — М., 1983.

Проблема сознания в современной западной философии. — М., 1989.

Тайны сознания и бессознательного. — Минск, 1998.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити