Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 4. ПІЗНАННЯ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ФОРМИ

§ 6. Чуттєве і раціональне пізнання та їх форми

У сучасній філософії розглядають дві форми пізнання — чуттєве і раціональне (логічне).

Чуттєве пізнання здійснюється в трьох формах: відчуттях, сприйняттях, уявленнях.

Відчуття — найбільш елементарна форма чуттєвого пізнання. Існують різноманітні види відчуттів: зорові, слухові, смакові, вібраційні, температурні, больові, органічні тощо.

Сприйняття передбачає активну діяльність свідомості. Динаміка процесу сприйняття така: спочатку виокремлюється лише початкове уявлення про об’єкт, яке потім змінюється детальним сприйняттям. З’ясовується, що деякі компоненти сприйняття зберігаються незмінними. Якщо подібні сприйняття трапляються індивіду знову, то вони пізнаються значно швидше.

Уявлення виникають на основі пригадування, часто вони відносяться до минулого й майбутнього. Як правило, уявлення відрізняються від сприйняття значно меншим рівнем ясності й чіткості. У процесі пригадування людина відносно швидко відтворює раніше вироблену інформацію. Репродуктивне уявлення виникає на основі раніше відомого. Продуктивне (творче) уявлення допомагає створенню нових, оригінальних образів. Фантазія, мрія — це форми уявлення.

Раціональне пізнання здійснюється у формі понять, суджень і умовиводів.

Поняття — це елементарна форма думки. Поняття не зводиться до визначення, воно має справу із загальним. Щоб вияснити сутність поняття, потрібно насамперед з’ясувати природу загального. Поняття «дерево» в узагальненому вигляді — усі дерева, незалежно від тих чи інших одиничних властивостей.

Судження — це зв’язок між поняттями, що означає мисленнєвий процес.

Умовивід є виводом нового знання. Простий приклад: усі метали — провідники. Мідь — метал. Мідь — провідник. У складних випадках умовивід передбачає чітку фіксацію правил одержання нового знання. Умовивід передбачає доказ, у процесі якого правомірність появи нової думки обґрунтовується за допомогою інших думок. У логіці, математиці, філософії розроблені різні способи доказів. Усі три форми раціонального пізнання в єдності утворюють певну цілісність. Її як форму здібностей людини називають розумом, а як процесуальне — мисленням.

Розум не може заперечити почуття, адже кожний умовивід залежить від попередніх відчуттів.

Епікур

Чуттєве і раціональне пізнання взаємопов’язані й взаємообумовлені. Психіка людини — це складне системне утворення з багатоманітними ланками взаємовизначення. Наприклад, зміст відчуття визначається не тільки зовнішнім подразником, а й станом мислення, пам’яті, уявлення. Чуттєве й раціональне «пронизують» одне одного. Наприклад, нас цікавить психічний образ «цього яблука» — червоного, круглого й солодкого. Маємо три поняття: поняття кольору, геометричної фігури й смаку. У цілому психічний образ яблука є перехрещенням різних понять та їх чуттєвих показників. У точці перехрещення чуттєва й раціональна форми пізнання утворюють певне ціле. Сприйняття яблука не дає поняття «яблуко». Тільки разом, в узгодженості один з одним, поняття й сприйняття яблука дають адекватний образ «цього яблука» у свідомості.

Психічні утворення, які виступають синтезом чуттєвого й раціонального, володіють цілісністю і відповідно інтегральною якістю. Наприклад, мелодія, що сприймається як ціле, зовсім не обов’язково повинна структуруватися суб’єктом на чуттєву й раціональну складові.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити