Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 4. ПІЗНАННЯ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ФОРМИ

Завдання

1. Яке місце пізнання в системі філософського мислення?

2. Що таке об’єкт і суб’єкт пізнання?

3. У чому полягають особливості, форми, переваги та недоліки чуттєвого пізнання?

4. Охарактеризуйте специфіку, особливості, форми, переваги та недоліки раціонального пізнання.

5. Яка відмінність між вірою і знанням?

6. У чому полягають сутність, властивості та критерії істини?

7. Охарактеризуйте особливості наукового і художнього пізнання. Чи є між ними точки перетину?

8. Що таке єкзистенційна істина і яке її значення для людини?

9. Філософська класика. Проаналізуйте висловлювання відомих мислителів про значення та користь філософського пізнання. З ким ви згодні, а з ким хотіли б подискутувати?

«Філософське пізнання дало здатність сміливо говорити з ким завгодно» (Арістіп).

«Став робити добровільно те, що інші роблять через страх перед законом» (Арістотель).

«Філософія дала мені вміння розмовляти із собою» (Антісфен). «Філософія знання дає мені можливість бути готовим до будь- якого повороту долі» (Діоген).

Запам’ятайте

Гносеологія, епістемологія, об’єкт, суб’єкт, евристика, істина, інтуїція, скептицизм, методи пізнання.

Узагальнення

Кожна філософська система включає теорію пізнання. Процес пізнання — це оволодіння таємницями буття, вираження найвищих прагнень творчої активності розуму. Метою пізнання є досягнення істини, але процес цей нескінченний, як і нескінченний оточуючий людину світ. Пізнання є багаторівневим процесом побудови знання, яке виявляє себе в різних видах. Проте разом вони показують, що до пізнавальної діяльності залучені всі здатності та можливості людини — почуття, емоції, розум, інтуїція, передбачення тощо. Вирішальну роль у пізнанні відіграє розумова активність, яка виявляється в конструюванні образів, моделей, теорій, понять. Сучасна гносеологія демонструє істину як процес, у якому людина створює об’єктивні, необхідні для себе інтелектуальні засоби та інструменти активної життєдіяльності.

Радимо прочитати:

Борисов И. Человек познающий. — СПб., 1997.

Загадки человеческого понимания. — М. 1991.

Рассел Б. Человеческое познание: его сферы и границы. — К., 1997.

Тюріна Т. Г. Феномен інтуїції. — Я., 2005.

Чудинов 3. М. Природа научной истины. — М., 1997.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити