Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 5. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Наш прогрес перевіряється не збільшенням добробуту в тих, хто вже має багато, а тим, чи можемо ми достатньо забезпечити тих, хто має занадто мало.

Т. Рузвельт

Хто розумно дивиться на світ, на того і світ дивиться розумно.

Г. Гегель

Для цілісного філософського розуміння проблем навколишньої дійсності важливе значення має вивчення суспільства як соціальної системи. Сучасна людина повинна мати уявлення про структуру суспільства, характер взаємозв’язку його сторін, механізми соціального функціонування і розвитку.

Положення «людина — суспільство» є вихідним у філософському аналізі соціальної дійсності. Можливості людини як суспільної істоти реалізуються лише в суспільстві. Як складний об’єкт філософського дослідження, суспільство утворюється з великої кількості складових елементів і підсистем, які перебувають у постійно мінливих зв’язках і взаємодіях. Характер розвитку суспільства визначається дією багатьох неоднорідних факторів: економічних, соціальних, політичних, духовних, культурних тощо. Усе це актуалізує проблему вивчення соціальної реальності.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити