Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 5. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Запитання і завдання

1. Назвіть джерела та рушійні сили суспільного процесу.

2. У чому полягає специфіка соціального пізнання та його основні філософські засади?

3. Розкрийте сутність соціальної структури суспільства.

4. Що таке ідеальний тип за М. Вебором і яке його значення для суспільної діяльності?

5. Яка основна мета суспільного розвитку і яка роль в ньому людини?

6. Охарактеризуйте поняття «народ», «нація», «національність», визначте їх взаємозв’язок і відмінність.

7. Що таке демографія і в чому полягає її значення для суспільства?

8. У чому полягає соціальна функція сім’ї?

9. Охарактеризуйте демографічну політику. Як вона здійснюється в Україні?

10. Філософська класика. «Матеріальний прогрес за останні десятиліття дає можливість нам сподіватися, що, зрештою, наша система дозволить створити повністю матеріально забезпечене суспільство. Але чи означає це, що воно стане більш щасливим? Я вважаю, що наш спосіб життя породжує все більшу тривогу і немічність, і в кінцевому рахунку призведе до повного розпаду нашої культури» (Е. Фромм). Чи згодні ви з цим твердженням?

Запам’ятайте

Суспільство, соціологія, формація, соціальний організм, діяльність, соціальна структура, соціальна стратифікація, соціальний статус, соціальна мобільність, соціальні інститути.

Узагальнення

Соціальна філософія відтворює цілісну картину розвитку суспільства. Вона вирішує проблеми і питання, які стосуються природи й сутності суспільного організму, взаємодії його основних сфер і соціальних інститутів, рушійних сил історичного процесу тощо. Соціальна філософія розкриває не тільки сутність суспільства, а й основні механізми взаємодії сторін, тенденцій і закономірностей його розвитку.

Радимо прочитати:

Андрущенко В. П. Організоване суспільство. — К., 2006.

Вебер М. Избранные произведения. — М., 1992.

Кемеров В. Введение в социальную философию. — М., 2000.

Нельга О. В. Теорія етносу. — К., 1997.

Фромм 3. Иметь или быть? — М., 1986.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити