Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 6. ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ

§ 2. Праця та її філософське розуміння

Цілеспрямована діяльність людей, у процесі якої вони перетворюють і пристосовують предмети природи для задоволення своїх потреб, називається працею.

Людська праця відрізняється від тваринно-інстинктивної діяльності тим, що вона є активним зусиллям на такі зміни в природі, які забезпечують задоволення матеріальних і духовних потреб людини.

Праця в широкому розумінні — це спосіб життєдіяльності виробників. Вона не обмежується лише функцією створення людиною предметного світу з метою забезпечення необхідних умов існування. Праця — це діяльність людини, досягнення мети свого життя. Отже, праця як цілеспрямована діяльність людини є також процесом виробництва людини як особистості, як соціальної істоти, а не лише як біологічного організму. Процес формування людини як особистості здійснюється завдяки праці на основі соціальних зв’язків і економічної взаємодії.

За своєю формою праця завжди є соціальним процесом. Разом із тим вона має біофізіологічний аспект. Тобто в процесі праці витрачається енергія м’язів, нервів тощо. З цього погляду використання робочої сили є вироблення матеріальних благ та їх споживання.

Саме ж споживання слугує відтворенню фізичної і духовної енергії працівника, що є умовою відтворення нової діяльності.

Праця — це засіб існування людей, вічна природна необхідність. Без неї неможливий обмін речей між людиною і природою, тобто неможливе саме людське життя. Тому, незалежно від суспільної форми організації життя людей, процес виробництва має бути безперервним.

Як суспільство не може існувати без споживання, так само воно не може не виробляти.

Саме тому праця, процес виробництва є першою та найважливішою передумовою людського життя. Лише завдячуючи праці людина може розкрити свою людську сутність, освоювати й привласнювати предмети природи з метою задоволення своїх потреб.

Дж. Кларк. Ілюстрація до твору Д. Дефо «Робінзон Крузо». 1883 р.

• Робінзон Крузо довів, що пращ є сенс життя.

При цьому треба пам’ятати, що саме задоволення потреб стає основою для наступної, нової потреби, нової діяльності. Тобто задоволення певних потреб — це не одноразовий акт, а відбувається безкінечний історичний процес зростання потреб, більш складних і суперечливих. Тому діяльність поступово ускладнюється, вимагаючи більш досконалих знарядь праці. Завдяки цьому на зміну механічній праці приходять куля, потім двигун внутрішнього згорання, електрика, інформаційні технології тощо.

Процес задоволення потреб людини не обмежується лише виробництвом матеріальних благ. Виробляючи матеріальні блага, удосконалюючи засоби задоволення потреб, люди тим самим створюють сферу свого буття, розвиваючи і відтворюючи самих себе. Трудова діяльність у суспільстві, суспільне виробництво — це постійний, безперервний процес удосконалення організації людини. Під час такого процесу людина оновлюється тією ж мірою, у якій вона оновлює, розвиває та вдосконалює оточуючий її світ. Тільки в процесі цілеспрямованої, активної трудової професійної діяльності людина самореалізує себе як особистість.

До своєї праці та її результатів людина відноситься по-різному. Якщо поставити людям, зайнятим у бізнесі, запитання: «Для чого ви працюєте?», можна отримати три відповіді: «Я працюю заради хліба насущного»; «Я працюю, щоб створити певний товар»; «Я працюю, щоб створити кращий світ». В останній відповіді міститься головне призначення праці, яке полягає в одержанні гордості, радості, духовного задоволення досягнутими результатами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити