Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 6. ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ

§ 7. Проблеми екології

Слово «екологія» походить від грецьких oikos — оселя і logos — учення. Екологія — це наука про навколишнє середовище, місце перебування людини, її взаємодію із цим середовищем і шляхи забезпечення умов для її життя в природі.

Екологічна проблематика в суспільстві обумовлена впровадженням у виробництво найновіших досягнень науки і техніки. Поява нових технологій, енергоджерел і матеріалів привели до революційних змін у житті суспільства. Людство вступило в епоху науково-технічної революції, що посилило антропогенний вплив на природу. Цей вплив має суперечливий характер. У ньому переплітаються позитивні й негативні явища. З одного боку, удосконалення технологій і зростання виробництва сприяють більш повному задоволенню потреб людей, раціональному користуванню природними ресурсами, збільшенню виробництва продуктів харчування тощо. З іншого — забруднюється природне середовище, знищуються ліси, посилюється ерозія ґрунтів, випадають кислотні дощі, зменшується озоновий шар землі, погіршується стан здоров’я людей тощо.

• Нові технології оточують всі сфери життя людини.

Зростаючі потреби суспільства й виробництва обумовлюють подальше прискорення темпів науково-технічного прогресу. Цілком зрозуміло, що чим вищий економічний рівень розвитку суспільства, тим більшою мірою стан природного середовища обумовлений доцільною людською діяльністю. Поглиблення й розширення масштабів такої діяльності можуть призвести до глобальних суперечностей у розвитку цивілізації. їх можна подолати лише шляхом проведення докорінних змін у рамках розвитку самого суспільства.

Сучасна екологічна ситуація складалася стихійно в ході діяльності людей, спрямованої на задоволення їхніх потреб. Людина досягла висот сучасної цивілізації завдяки тому, що постійно змінювала природу відповідно до своїх цілей. Люди досягли цілей, на які розраховували, але одержали наслідки, яких не чекали.

Науково-технічна революція змінює відносини людини з природою, створює нові умови її існування, помітно впливає на спосіб її життя та праці. Використовуючи сучасні засоби виробництва, людство впливає на природу в планетарному масштабі. Різке збільшення масштабів такого впливу загострило проблему передбачення наслідків людської діяльності. Екологічне прогнозування стало необхідною умовою оптимізації процесу взаємодії суспільства та природи. Тому важливо мати еколого-економічну оцінку науково-технічного прогресу. Ця суперечливість пов’язана з нерівномірністю розвитку різних галузей виробництва, науки і техніки. Подальше вдосконалення техніки має здійснюватися з врахуванням її негативного впливу на стан природного середовища.

У сучасній екологічній ситуації важливо при оцінці економічної ефективності науково-технічного прогресу враховувати екологічні наслідки впровадження нової техніки, проводити її комплексні еколого- економічні експертизи. Такій експертизі мають підлягати не тільки створені техніка й технології, а й технічні ідеї, розробки, проекти нових технічних засобів. Саме під цим кутом зору розглянемо стан навколишнього середовища в суспільстві.

Багата людина зможе задовольнити свої бажання і має можливості зменшити біду. Щаслива людина не турбується про невдачі. Вона не переживає, у неї хороші діти, і вона доброчинна.

Солон


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити