Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 6. ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ

Запитання і завдання

1. Яка роль і завдання філософсько-економічного мислення?

2. У чому полягає сутність філософії економіки?

3. Розкрийте сутність і значення праці для людини.

4. Охарактеризуйте роль грошей у суспільстві.

5. Якими є основні принципи філософського обґрунтування економіки?

6. Що таке власність і які її форми ви знаєте?

7. Проаналізуйте ринок як культурне явище.

8. Визначте головний сенс екології.

9. Назвіть основні параметри людиновимірної сутності.

10. Чи можна погодитися з висловом «Час — це гроші»?

Запам’ятайте

Філософія економіки, економічна філософія, економізм, економічний матеріалізм, соціальна економіка, ринок, економічний індивід, економічна свідомість, економічна культура, економічна психологія, економічне мислення.

Узагальнення

Загальна тенденція розвитку сучасних економічних знань характеризується розширенням і поглибленням уявлень про об’єкт економічної науки. Насамперед відбувається перехід від аналізу переважно суто економічних структур до вивчення економічних процесів як частини соціально-культурного й духовного оточення, яке обумовлює ці процеси. Розширення поля досліджень економічної науки висуває ряд важливих теоретичних і методологічних проблем, які вимагають комплексного вивчення і філософського аналізу. Це обґрунтування статусу та функцій економічної науки, її місце в загальній системі пізнавальної діяльності. Найважливішим завданням також є вивчення взаємодії економіки з усіма різноманітними проявами духовного життя.

Радимо прочитати:

Сен А. Об этике и экономике. — М., 1986.

Философское сознание: драматизм обновлення. — М., 1991.

Ільїн В. В. Фінансова цивілізація. — К., 2007.

Хайлбронер Р. Л. Философы от мира cero. — М., 2008.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити