Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 7. ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ

Політика — це в кінцевому результаті форма, у якій здійснюється історія однієї нації в оточенні множини інших.

О. Шпенглер

Політика — мистецтво управління державою.

Арістотель

Політика як соціальне явище має майже таку ж давню історію, як і людське суспільство. Вона виникла тоді, коли утворилися специфічні суспільні управлінські інститути. Політика — це діяльність, спрямована на всезагальну організацію суспільства, узгодження інтересів окремих громадян і соціальних груп шляхом застосування влади як відносин керування та панування. Сутність політики: діяльність управління щодо керування, яка уособлює єдність матеріальної (організаційна і контрольна діяльність державних структур тощо) і духовної (теоретична діяльність, політична свідомість і т. д.) форм; усезагальне теоретичне начало, у центрі якого знаходяться інтереси груп, класів, людей тощо; влада, що являє собою особливе вольове ставлення суб’єкта до об’єкта, коли перший примушує, а другий підкоряється.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити