Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ

Запитання і завдання

1. Як відрізнити мудрість від філософії і філософію від мудрості? Яка між ними відмінність?

2. У чому полягає особливість філософського знання від знання інших наук? Чи можна назвати філософію наукою?

3. Чому визначати предмет філософії складніше, ніж будь-який інший вид духовної діяльності? Обґрунтуйте свою відповідь.

4. У чому полягає роль філософії в індивідуальному розвитку людини та формуванні її світоглядних орієнтацій? Наведіть приклади з художньої літератури.

5. Що таке світогляд, які його основні історичні типи та в чому їх специфіка?

6. Обґрунтуйте, чому геліоцентрична система М. Коперника здійснила такий визначальний вплив на формування нового світогляду.

7. Яка з названих у тексті функцій філософії є для вас найбільш визначальною?

8. У чому полягає головне призначення філософії і яке вона може мати значення у вашому житті?

9. Філософська класика. Що, на вашу думку, може становити предмет філософії?

«Наука про добро і зло, яка тільки одна і становить предмет філософії» (Сенека).

«Філософія є пізнання, що досягається завдяки правильному міркуванню» (Т. Гоббс).

«Філософія — сучасна їй епоха, осягнута в мисленні» (Г. Гегель). «Предмет філософії — це знання про сутність суттєвого, «суттєве знання»» (М. Гайдеггер).

«Головне питання філософії — це питання про те, чи варто людині жити» (А. Камю).

Запам’ятайте

Софія, логос, філософія, світогляд, наука, функції, міфологія, релігія, особистість, світ.

Узагальнення

Філософія — це світ понять та ідей, проблем, питань, сумнівів, вірувань. Вона є концептуальним виразом світоглядних проблем, визначає основні тенденції духовно-практичного осягнення світу людиною. Шукаючи відповіді на сенс людського буття, філософія озброює людину поглядами «вищого порядку», допомагає зрозуміти сутність світу й суспільства, у якому вона живе. Призначення філософії — зробити з людини особистість.

Радимо прочитати:

Аббаньяно Н. Мудрость философии. — СПб., 1998.

Бичко І. В. Людиновимірність предмета філософи: Філософія. — К., 2001.

Делез Ж. Что такое философия? — СПб., 1998.

Лосев А. Ф. Дерзание духа. — М., 1998.

Лопатин Л. Аксиомы философии. — М., 1996.

Мармадашвили Μ. К. Как я понимаю философию? — М., 1990. ХофмайстерX. Что значит мыслить философски. — СПб., 2000.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити