Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 7. ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ

Запитання і завдання

1. Що таке правова і соціально-справедлива держава?

2. Розкрийте сутність і структуру політичної свідомості.

3. Визначте зміст влади та охарактеризуйте її особливості.

4. Що таке політичний режим і які його різновиди ви знаєте?

5. У чому полягає взаємозв’язок влади і моралі?

6. Чи можна вважати демократію найбільш досконалою формою правління? У чому ви вбачаєте її переваги й недоліки?

7. Охарактеризуйте політичну систему сучасної України, її основні риси й особливості.

8. Наскільки реальною є перспектива побудови соціально справедливої держави в Україні?

Запам’ятайте

Політика, політична система, політичний режим, влада, тоталітаризм, авторитаризм, демократія, держава, соціальна справедливість.

Узагальнення

Політика — важливий компонент життєдіяльності суспільства. За своєю природою вона охоплює всі сфери суспільного життя. Особливе місце в політичній системі посідає держава, надаючи їй стійкості й цілісності. Держава — основне знаряддя влади, носій суверенітету. Центральним поняттям сучасної політичної теорії і практики є демократія. Метою політичної та владної діяльності є побудова соціально справедливої держави.

Радимо прочитати:

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. — М., 1993.

Конституція України. — К., 2009.

Рябов С. Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. — К. 1996.

Шляхтун Π. П. Політологія. Теорія та історія політичної науки. — К., 2002.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити