Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 8. ДУХОВНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ

§ 2. Політична свідомість і політична культура

Важливою формою суспільної свідомості є політична свідомість. Політична свідомість є відображенням політичних відносин, політичної діяльності, що відбувається в суспільстві. Вона є сукупністю політичних ідей, поглядів, учень, політичних установок, тих чи інших політичних методів, за допомогою яких обґрунтовуються і втілюються в життя політичні інтереси суб’єктів політичних процесів. Політична свідомість включає ідеологічний та психологічний аспекти.

Ідеологічний аспект пов’язаний з політичною ідеологією як системою поглядів, ідей, що відображають корінні інтереси певних соціальних спільностей — верств, груп тощо. Психологічний аспект безпосередньо пов’язаний із політичною психологією, що ґрунтується на буденних поглядах, почуттях, настроях простих людей, політичних відносинах.

Відмінність державного діяча від політика в тому, що політик орієнтується на наступні вибори, а державний діяч — на наступне покоління.

В. Черчілль

Політична свідомість відображає політичні процеси, відносини, спілкування, а тому тісно взаємопов’язана з політикою. Політика як найважливіший вид людської діяльності пов’язана з корінними економічними інтересами соціальних суб’єктів, є надзвичайно складною сферою суспільних відносин.

Політична свідомість, політична ідеологія пронизують все життя суспільства, здійснюючи вагомий вплив на його розвиток. Однак ефективний вплив політичної свідомості на оптимізацію суспільного буття, зокрема політичних, духовно-моральних, гуманістичних та інших відносин передбачає здійснення глибоких змін у політичній свідомості.

У сучасних умовах, коли відбувається пошук шляхів органічного поєднання традиційних національних і загальнолюдських інтересів, процес формування політичної свідомості має здійснюватися в напрямі утвердження нового політичного мислення. Тобто будуватися з врахуванням нових моментів, що виникають у сучасному світі. Нове політичне мислення зобов’язує шукати нетрадиційні форми спільного існування різних політичних систем, виходити з головного фактору, що по-новому ставить питання про єдність народів, незалежно від відмінностей між ними. Тому формування сучасної політичної свідомості, політичної культури, нового мислення має бути спрямоване на глибоке розуміння особистістю неповторної своєрідності сучасного світу. Він є складним, багатогранним, суперечливим явищем, яке одночасно стає все більш взаємопов’язаним і цілісним, вимагаючи усвідомлення кожним жителем планети необхідності наполегливо захищати мирне майбутнє цивілізації.

Складний характер розвитку політичної свідомості полягає в тому, що реалізація завдань щодо її активізації як необхідної умови прогресу суспільства перебуває в суперечності з невисоким рівнем політичної культури значної частини людей. Це означає їхню політичну незрілість, наслідок авторитарно-патріархальної політичної свідомості. Основним у вирішенні названої суперечності є: прийняття вчасних, науково обґрунтованих політичних рішень на всіх рівнях, у всіх сферах суспільного життя; відображення в політичних рішеннях усього найціннішого, що накопичено різними народами в ході розвитку суспільства; включення максимальної кількості громадян у всі сфери політичного життя як активних суб’єктів історичної творчості, формування в людей загальнолюдської політичної свідомості. Усе це може реалізовуватися на основі політичної культури, яку потрібно формувати й виховувати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити