Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 8. ДУХОВНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ

Запитання і завдання

1. У чому полягає сенс духовного життя суспільства?

2. Розкрийте сутність і структуру політичної свідомості.

3. Що таке мораль і етика і яка їх роль у житті суспільства?

4. Визначте поняття культура та її відмінність від масової культури.

5. Чим пояснити поширення масової культури та її вплив у сучасному житті?

6. У чому виявляється єдність і відмінність національного та загальнолюдського в культурі?

7. Розкрийте сутність поняття цивілізація, її тотожність і відмінність із культурою.

8. Назвіть основні глобальні проблеми сучасності та визначте шляхи їх можливого вирішення.

9. Філософська класика. Прокоментуйте слова німецького філософа М. Гайдеггера: «Мова — це дім буття».

3апам’ятайте

Духовне життя, політична свідомість, мораль, етика, культура, масова культура, цивілізація, цінності, глобальна проблема.

Узагальнення

Сукупність матеріальних і духовних цінностей є складовими культури. Поза культурою неможливе життя людини й суспільства. Якщо людина створює культуру, то культура створює людину. Разом із культурою важливе значення для сучасного життя має цивілізація. За своєю сутністю цивілізація — це такий стан суспільства, у якому культура пропонує різноманітні форми духовного життя людини в багатоманітності соціальних вимірів.

Радимо прочитати:

Горелов М. Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України: Нариси. — К., 2006.

Ліндсей Дж. Коротка історія культури: У 2-хт — К., 1995.

Тойнбі Дж. Дослідження історії. — К., 1995.

Шпенглер О. Закат Европы. — М., 2000.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити