Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 9.ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

3апитання і завдання

1. Визначте місце освіти в суспільстві й культурі.

2. У чому полягають основні стратеги освітньої діяльності?

3. Охарактеризуйте предмет і зміст філософії освіти.

4. Яке значення освіти в житті людини?

5. Що означає положення навчання впродовж життя?

6. Охарактеризуйте основні складові суспільства знань.

7. Що таке освітньо-педагогічний простір?

8. Охарактеризуйте інформаційне суспільство і його роль у становленні суспільства знань.

9. У чому сутність проблеми взаємозв’язку філософії освіти й педагогіки?

Запам’ятайте

Освіта, філософія освіти, інформація, знання, суспільство знань, інновація, освітній простір, ціннісні основи освіти, навчання впродовж життя.

Узагальнення

Визначальною рисою сучасного етапу розвитку людської цивілізації є освіта. Завдання освіти — формувати людину творчу, розумну, знаючу, здатну протистояти суперечностям і викликам глобального світу. Результат освітньої діяльності — суспільство знань. Його вимога — навчання впродовж життя.

Радимо прочитати:

Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні — інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. — К., 2005.

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. — К.: Педагогічна думка, 2009.

Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум. — К.: Грамота, 2007.

Кудин В. А. Образование в судьбах народов (Дидактика нового времени). — К., 2006.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити