Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Звернення до учнів

ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ

§ 1. Від історії філософи до загальної філософії

§ 2. Філософія в структурі осмислення дійсності, духовності та буття людини

§ 3. Завдання, особливості та структура курсу «Філософія»

§ 4. Предмет філософії, її функції та призначення

Запитання і завдання

Тема 1. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СВІТУ: БУТТЯ, МАТЕРІЯ

§ 1. Учення про буття

§ 2. Буття як реальність. Філософське розуміння категорії «буття»

§ 3. Об’єктивне буття і буття людини

§ 4. Єдність і різноманітність світу

§ 5. Матерія, рух, простір і час

Запитання і завдання»

Тема 2. ЛЮДИНА ТА ЇЇ БУТТЯ У СВІТІ

§ 1. Загальне розуміння людини

§ 2. Багатовимірність людини

§ 3. Людина і суспільство

§ 4. Людина і людство

§ 5. Поняття «людина» — «індивід» — «індивідуальність» «особистість» та їх співвідношення

§ 6. Основні цінності людського буття»

§ 7. Особистість, її основні ознаки і взаємозв’язок із суспільством

§ 8. Роль особистості в історичному процесі

Запитання і завдання

Тема 3. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ ДУШІ, СВІДОМОСТІ ТА РОЗУМУ

§ 1. Душа та її розуміння

§ 2. Поняття і структура свідомості

§ 3. Походження і сутність свідомості

§ 4. Свідомість, мова, розум

§ 5. Свідомість і сфера несвідомого

§ 6. Суспільна свідомість та її структура

§ 7. Світогляд, ідеологія і суспільна психологія

Запитання і завдання

Тема 4. ПІЗНАННЯ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ФОРМИ

§ 1. Сутність пізнання

§ 2. Пізнання як ставлення людини до світу

§ 3. Види пізнання

§ 4. Знання і віра

§ 5. Об’єкт і суб’єкт пізнання

§ 6. Чуттєве і раціональне пізнання та їх форми

§ 7. Проблема істини у філософії

§ 8. Специфіка наукового пізнання

§ 9. Співвідношення емпіричного і теоретичного знання

§ 10. Форми і методи наукового пізнання

Завдання

Тема 5. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

§ 1. Предмет соціальної філософії

§ 2. Закономірне, стихійне і випадкове в соціальній історії

§ 3. Об’єктивне та суб’єктивне в соціально-історичному процесі

§ 4. Суспільство та його соціальна структура

§ 5. Нації, національності та народи в системі суспільства та суспільних відносин

§ 6. Сім’я і суспільство

§ 7. Демографічні проблеми сучасного суспільства

Запитання і завдання

Тема 6. ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ

§ 1. Філософсько-економічне мислення

§ 2. Праця та її філософське розуміння

§ 3. Людина у сфері економічних відносин

§ 4. Поняття «власність»

§ 5. Морально-етичні проблеми економіки

§ 6. Економічний розвиток і технічний прогрес, їх наслідки

§ 7. Проблеми екології

§ 8. Держава та її вплив на економіку

Запитання і завдання

Тема 7. ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ

§ 1. Держава та її осмислення філософською думкою

§ 2. Суть держави

§ 3. Ідея права: право влади та влада права

§ 4. Поняття «політична влада»

§ 5. Влада і мораль

§ 6. Демократія і тоталітаризм

§ 7. Ідея соціальної справедливості

Запитання і завдання

Тема 8. ДУХОВНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ

§ 1. Духовне життя і суспільна свідомість

§ 2. Політична свідомість і політична культура

§ 3. Правова і моральна свідомість

§ 4. Поняття «культура» і «цивілізація»

§ 5. Взаємозв’язок культури і цивілізації

§ 6. Національні культури та культура загальнолюдська

§ 7. Глобальні проблеми сучасної цивілізації

Запитання і завдання

Тема 9. ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

§ 1. Поняття «освіта»

§ 2. Роль освіти в житті людини й суспільства

§ 3. Філософія освіти: її зміст і значення

§ 4. Освіта впродовж життя

§ 5. Суспільство знань

§ 6. Освіта і сталий розвиток

Запитання і завдання

Словник


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити