Фізика 7 клас

Розділ 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ


§11. РІДИНИ

 

3. ГУСТИНА РЕЧОВИНИ

 

Тіла, що складаються з однакової речовини, можуть мати різну масу: наприклад, маса води в повному відрі приблизно в 50 разів більша за масу води в повній склянці. І об’єм води у відрі приблизно в 50 разів більший за об’єм води в склянці.

Для всіх тіл, що складаються з однакової речовини, відношення маси до об’єму однакове. Відношення маси m однорідного зразка певної речовини до його об’єму V називають густиною р цієї речовини:

Густина є характеристикою речовини, а не конкретного тіла.

Одиницею густини в SI є 1 кг/м3 . Густина води складає 1000 кг/м3 , а густина повітря — приблизно 1,3 кг/м3 , тобто майже в 770 разів менша. Густина води набагато більша від густини повітря завдяки тому, що в рідині, на відміну від газу, молекули розташовано впритул.

ЧОМУ КРАПЛІ КУЛЯСТІ?

Твердження, що рідина «не має своєї форми», а завжди набуває форми посудини, не завжди правильне.

ПРОВЕДЕМО ДОСЛІД

Капніть водою на тарілку, змащену будь-яким жиром (наприклад, вершковим маслом або рослинною олією). Ви побачите, що краплі не розтікаються, а зберігають приблизно кулясту форму. Таку саму форму мають і крапельки роси на траві та листі (рис. 11.5). Це зумовлено тим, що рідина прагне зменшити площу своєї поверхні, а з усіх тіл із заданим об’ємом найменшу площу поверхні має куля.

За «земних» умов сила тяжіння й тиск стінок посудини «примушують» рідину набувати форми посудини. Але для малої краплі основну роль відіграє намагання рідини зменшити площу своєї поверхні.

ЧОМУ ВЗИМКУ РІЧКИ Й ОЗЕРА НЕ ПРОМЕРЗАЮТЬ ДО ДНА?

Дивною властивістю води, що відрізняє її від інших рідин, є те, що під час нагрівання від 0 °С до 4 °С вода не розширюється, а стискується, унаслідок чого густина води є максимальною за температури 4 °С. Завдяки цьому взимку «важка» вода з температурою 4 °С опускається на дно річок і озер. Ось чому річки та озера в середніх широтах рідко промерзають узимку до дна (якщо вони не занадто мілкі). А від цього радість не тільки рибам, а й рибалкам - шанувальникам підлідного лову.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити