Фізика 7 клас

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

 

§22. ПОМІЧНИКИ ОКА

 

2. ЯК УЛАШТОВАНО МІКРОСКОП?

 

Мікроскоп — це прилад, призначений для розглядання дуже дрібних предметів (до тисячних часток міліметра). Наприклад, за допомогою мікроскопа можна спостерігати бактерії, вивчати клітинну будову живих організмів.

Широко використовують мікроскопи як у науці, так і в техніці — наприклад, для дослідження будови речовини й структури поверхонь.

Незамінні мікроскопи й у криміналістиці: будь-який злочин залишає сліди, але деякі з них настільки малі, що їх можна помітити тільки в мікроскоп.

Збільшення, яке можна одержати за допомогою мікроскопа, значно більше того, яке можна одержати за допомогою лупи. Річ у тім, що в мікроскопі збільшення відбувається двічі.

Найпростіший мікроскоп — труба, у торці якої вставлено дві збиральні лінзи. Лінзу, розташовану ближче до розглядуваного предмета (об’єкта), називають об’єктивом. Предмет розміщають трохи далі від фокуса об’єктива, щоб об’єктив створив сильно збільшене дійсне перевернуте зображення предмета.

Це зображення відіграє роль «предмета» для другої, наближеної до ока лінзи, яку через це називають окуляром. Крізь окуляр, як крізь лупу, розглядають створене об’єктивом збільшене зображення предмета. Тому збільшення мікроскопа дорівнює добуткові збільшень, створених об’єктивом і окуляром.

Хороший об’єктив може давати збільшення до 100 разів, окуляр же дає збільшення не більш ніж у 20 разів. Отже, найкращий оптичний мікроскоп може давати збільшення до 100 -20 = 2000.

Зробити збільшення оптичного мікроскопа набагато більшим неможливо. Це обмеження спричинено хвильовою природою світла: в оптичний мікроскоп не можна розглянути предмети, розміри яких менші або порівнянні з довжиною хвилі світла, тобто менші від тисячної частки міліметра.

Схему дії мікроскопа наведено на рис. 22.6.

Щоб зробити наочним те, що збільшення відбувається двічі, тут позначено цифрами: 1 — предмет; 2 — створене об’єктивом збільшене зображення предмета; 3 — створене окуляром збільшене зображення того зображення, що створив об’єктив.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити