Фізика 7 клас

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

 

§2. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ДОСЛІД

 

3. ЩО ТАКЕ НАУКОВИЙ МЕТОД?

 

Ґалілей зробив за своє довге життя багато відкриттів, і його визнають одним з найвидатніших учених за всю історію людства. Головне ж його відкриття — науковий метод, яким і сьогодні керуються вчені всього світу, вивчаючи явища природи. Науковий метод ґрунтується на таких засадах:

1. На підставі спостережень за природними явищами вчений робить припущення про закономірності перебігу цих явищ. Такі припущення називають науковими гіпотезами.

2. Гіпотези перевіряють дослідами (експериментами). Проводячи дослід, учений створює спеціальні умови з метою з’ясувати, від чого й як залежить перебіг явищ.

Так, ви вже знаєте, що у своїх дослідах Ґалілей намагався максимально зменшити тертя, щоб виявити його вплив на рух тіла.

Науковий експеримент образно називають «запитанням до природи»: проводячи дослід, учений «запитує природу», аналізуючи ж результати досліду, він «читає її відповідь».

ПРОВЕДЕМО ДОСЛІД

Перевіримо на досліді — чи можуть тіла однакової маси падати не однаково? Відпустимо з деякої висоти аркуш паперу й зім’ятий у грудку аркуш. Грудка впаде набагато раніше за аркуш, хоча їхні маси однакові. Отже, дослід свідчить, що тіла однакової маси можуть падати порізному!

Хочеш дізнатися більше?

ФІЗИЧНІ МОДЕЛІ

Явища природи досить складні та до того ж пов’язані одне з одним. І під час дослідів не завжди вдається «виділити» якесь одне явище «у чистому вигляді».

Отже, щоб краще вивчити природні явища й зрозуміти, що їх спричинює, учені часто розглядають спрощене уявлення про певне явище — таке, у якому виділено тільки найважливіші його риси. Таке уявлення називають фізичною моделлю явища.

Багато законів природи вчені відкрили завдяки використанню фізичних моделей. Надалі ми розглянемо приклади таких моделей, а зараз стисло опишемо деякі з них.

Моделлю фізичного тіла, яку дуже часто використовують, є матеріальна точка. Так називають тіло, розмірами якого в розглядуваній задачі можна знехтувати.

Наприклад, вивчаючи рух Землі навколо Сонця, нашу планету можна вважати матеріальною точкою, незважаючи на її величезний розмір. А ось розглядаючи добове обертання Землі, її не можна вважати матеріальною точкою: адже точка не може обертатися навколо себе!

Іншим важливим прикладом фізичної моделі є промінь світла — так називають вузький пучок світла, настільки вузький, що його шириною в розглядуваній задачі можна знехтувати. У розділі «Світлові явища» ми вивчатимемо поширення, відбиття та заломлення променів світла.

Там же ми познайомимося ще з одною фізичною моделлю — точковим джерелом світла. Так називають джерело світла, розміри якого набагато менші за відстань до нього. Точковими джерелами світла для нас можна вважати, наприклад, дуже далекі зорі.

А от найближчу до нас зорю, Сонце, ми не можемо вважати точковим джерелом світла, хоча відстань від Сонця до Землі більше ніж у 100 разів перевищує діаметр Сонця. До цього ми ще повернемось.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити