Фізика 7 клас

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

§1. ФІЗИКА - НАУКА ПРО ПРИРОДУ

1. ФІЗИЧНІ ТІЛА

2. МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА

3. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

4. ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ ЯВИЩА

5. ОПТИЧНІ ЯВИЩА

§2. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ДОСЛІД

1. СПОСТЕРЕЖЕННЯ — ПОШУК ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ

2. ВІД СПОСТЕРЕЖЕНЬ — ДО ДОСЛІДІВ

3. ЩО ТАКЕ НАУКОВИЙ МЕТОД?

§3. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ

1. НАЙВАЖЛИВІШІ ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ

2. ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

§4. МАКРОСВІТ,МЕГАСВІТ І МІКРОСВІТ. ВЗАЄМОДІЇ ТА СИЛИ

1. МАКРОСВІТ, МЕГАСВІТ І МІКРОСВІТ

2. ВЗАЄМОДІЇ В МАКРОСВІТІ

3. ВЗАЄМОДІЇ В МЕГАСВІТІ

§5. ЕНЕРГІЯ

1. МЕХАНІЧНА РОБОТА

2. ЕНЕРГІЯ

§6. ЯК ФІЗИКА ЗМІНЮЄ СВІТ

1. ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВІДКРИТТІВ: ІСТОРІЯ ГОДИННИКА

2. НОВІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

3. НОВІ ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ

4. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

§7. ВИДАТНІ ВЧЕНІ - НАШІ СПІВВІТЧИЗНИКИ

ІВАН ПАВЛОВИЧ ПУЛЮЙ (1845-1918)

МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ УМОВ (1846 - 1915)

МИКОЛА ДМИТРОВИЧ ПІЛЬЧИКОВ (1857-1908)

ЄВГЕН ОСКАРОВИЧ ПАТОН (1870 - 1953)

ІГОР ІВАНОВИЧ СІКОРСЬКИЙ (1889-1972)

ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ КОНДРАТЮК (1897 - 1942)

ОЛЕКСАНДР ТЕОДОРОВИЧ СМАКУЛА (1900-1983)

ВАДИМ ЄВГЕНОВИЧ ЛАШКАРЬОВ (1903 - 1974)

ДЖОРДЖ (ГЕОРГІЙ АНТОНОВИЧ) ҐАМОВ (1904-1968)

CЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ КОРОЛЬОВ (1907 - 1966)

ЛЕВ ДАВИДОВИЧ ЛАНДАУ (1908-1968)

БОРИС ЄВГЕНОВИЧ ПАТОН (народився у 1918 році)

Розділ 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ

§8. АТОМИ ТА МОЛЕКУЛИ

1. АТОМИ

2. МОЛЕКУЛИ

3. РОЗМІРИ МОЛЕКУЛ І АТОМІВ

§9.РУХ і ВЗАЄМОДІЯ МОЛЕКУЛ

1. РУХ МОЛЕКУЛ

2. ВЗАЄМОДІЯ МОЛЕКУЛ

3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

§10. ГАЗИ

1. ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ

2. МОЛЕКУЛЯРНА БУДОВА ГАЗІВ

§11. РІДИНИ

1. ВЛАСТИВОСТІ РІДИН

2. МОЛЕКУЛЯРНА БУДОВА РІДИН

3. ГУСТИНА РЕЧОВИНИ

§12. ТВЕРДІ ТІЛА

1. ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ

2. КРИСТАЛИ

3. АМОРФНІ ТІЛА

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

§13. ВЛАСТИВОСТІ Й ДІЇ СВІТЛА

1. НАЙЛЕГШЕ, НАЙШВИДШЕ Й… НАЙМОГУТНІШЕ!

2. ЯК СВІТЛО ДІЄ НА НАВКОЛИШНІ ТІЛА?

3. ЩО НАМ ДАРУЄ ЗІР?

§14. ДЖЕРЕЛА ТА ПРИЙМАЧІ СВІТЛА

1. ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

2. ПРИЙМАЧІ СВІТЛА

§15. ПРЯМОЛІНІЙНІСТЬ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА

1. СВІТЛОВІ ПУЧКИ ТА СВІТЛОВІ ПРОМЕНІ

2. ТОЧКОВІ ТА ПРОТЯЖНІ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

3. ПРЯМОЛІНІЙНІСТЬ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА

§16. ТІНЬ І ПІВТІНЬ

1. ТІНЬ І ПІВТІНЬ

2. СОНЯЧНІ ТА МІСЯЧНІ ЗАТЕМНЕННЯ

§17. ВІДБИТТЯ СВІТЛА

1. ЧОМУ МИ БАЧИМО ПРЕДМЕТИ?

2. ДЗЕРКАЛЬНЕ ВІДБИТТЯ1

3. РОЗСІЯНЕ ВІДБИТТЯ

§18. ЗОБРАЖЕННЯ В ДЗЕРКАЛІ

1. ЯК ВИНИКАЄ ЗОБРАЖЕННЯ В ДЗЕРКАЛІ?

2. ДЕ РОЗТАШОВАНОЗОБРАЖЕННЯ В ДЗЕРКАЛІ?

§19. ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА

1. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРОСТІ ДОСЛІДИ

2. ЗАКОНИ ЗАЛОМЛЮВАННЯ СВІТЛА

3. ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА В ПРИЗМІ

§20. ЛІНЗИ

1. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЛІНЗИ

2. ЗБИРАЛЬНА ТА РОЗСІЮВАЛЬНА ЛІНЗИ

3. ФОКУСНА ВІДСТАНЬ І ОПТИЧНА СИЛА ЛІНЗИ

4. ПОБУДОВА ЗОБРАЖЕННЯ В ЛІНЗІ

§21. ОКО, ФОТОАПАРАТ І КІНОАПАРАТ

1. ОКО

2. ФОТОАПАРАТ

3. КІНОАПАРАТ І ПРОЕКТОР

§22. ПОМІЧНИКИ ОКА

1. ВАДИ ЗОРУ ТА ЇХНЄ ВИПРАВЛЕННЯ

2. ЯК УЛАШТОВАНО МІКРОСКОП?

3. ЯК УЛАШТОВАНО ТЕЛЕСКОП?

§23. ДИСПЕРСІЯ СВІТЛА. КОЛА

1. ДОСЛІД НЬЮТОНА З ПРИЗМОЮ.

2. ЯК ОКО РОЗРІЗНЯЄ КОЛЬОРИ?

3. ЧОМУ ЛИСТЯ ЗЕЛЕНЕ, А ТРОЯНДА ЧЕРВОНА?

§24. СИЛА СВІТЛА Й ОСВІТЛЕНІСТЬ

1. СИЛА СВІТЛА

2. ОСВІТЛЕНІСТЬ

3. ЯК ЗАЛЕЖИТЬ ОСВІТЛЕНІСТЬ ВІД КУТА ПАДІННЯ СВІТЛА?

4. ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ОСВІТЛЕННЯ?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити