Підручник Фізика 7 клас - Пістун П. Ф. - Навчальна книга - Богдан 2015 рік

Розділ І ФІЗИКА ЯК ПРИ РОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

§4. Фізика й навколишній світ

✓ Що вивчає фізика?

✓ Як фізика вивчає навколишній світ?

У матеріальному світі, що оточує нас, зустрічаються найрізноманітніші тіла. Вони мають різну будову, різні властивості і розміри. Наприклад, розміри Сонця, планет та інших космічних об’єктів набагато більші за розміри тіл, які оточують нас на Землі (машин, будинків, дерев і т. ін.). У свою чергу, частинки, з яких складаються тіла, дуже малі порівняно з розмірами цих тіл.

Фізика вивчає властивості й поведінку як дуже малих тіл (об’єктів), так і дуже великих. Одні закони є спільними для фізичних тіл різних розмірів, інші описують поведінку лише малих тіл. Тому у фізиці об’єкти залежно від їхніх розмірів поділяють на три групи.

До першої групи належать скупчення зір — галактики та навіть скупчення галактик. Вони мають надзвичайно великі розміри. Ці об’єкти утворюють мегасвіт.

Друга група об’єктів становить макросвіт. Це все, що нас оточує, усе, що можна побачити неозброєним оком: зорі, планети, різноманітні тіла на Землі. Ці об’єкти мають різні розміри, що значно відрізняються один від одного. Так, Місяць має радіус 1738 км, а довжина легкового автомобіля складає 4—5 м. І Місяць, і автомобіль належать до об’єктів макросвіту.

Третя група об’єктів — мікросвіт. Це частинки, з яких складається речовина. Їхні розміри менші від 10-8 см. У цьому світі виділено останнім часом особливі об’єкти розміром від 1 до 100 нм, так званий наносвіт.

Префікс нано- означає розмір 10—9 м. До таких об’єктів, які називають наноструктурами, належать надтонкі плівки, нанонитки, нанотрубки.Дослідження показали, що усі ці матеріали володіють унікальними властивостями, які вже знайшли широке застосування в техніці і різних технологіях (нанотехнології). Знати, як поводяться мікрочастинки, дуже важливо для розуміння будови і властивостей різних тіл.

Фізика вивчає властивості тіл і явища, що відбуваються в мікро-, макро- та мегасвіті. Знання про навколишній світ можна отримати як під час проведення спостережень та експерименту, так і теоретично. Закони, установлені в ході експерименту, пояснюються за допомогою фізичних теорій.

Якщо знання про явища і властивості тіл були отримані теоретичним шляхом, то їхня правильність перевіряється експериментом.

Усі знання про певне коло фізичних явищ: їхній опис, величини, якими вони характеризуються, результати експериментів, закони — входять до фізичної теорії.

На рис. 12 наведена схема, на якій показано, що вивчає фізика, як вона вивчає навколишній світ та в якій формі систематизуються отримані знання.

Рис. 12

Запитання для самоперевірки

1. Які ви знаєте об’єкти мегасвіту?

2. Наведіть приклади об’єктів макросвіту.

3. Назвіть відомі вам об’єкти мікросвіту.

4. Що називається наносвітом?

Робота з комп’ютером

Вивчіть матеріал уроку і виконайте запропонований в електронному додатку тест № 1.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити