Підручник Фізика 7 клас - Пістун П. Ф. - Навчальна книга - Богдан 2015 рік

Розділ І ФІЗИКА ЯК ПРИ РОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

§1. Що вивчає фізика

§2. Як вивчають явища природи

§3. Зв’язок фізики з іншими науками

§4. Фізика й навколишній світ

§5. Видатні вчені-фізики

§6. Фізичні величини. Одиниці фізичних величин

§7. Вимірювання фізичних величин

§8. Точність вимірювань

§9. Зв’язок між фізичними величинами. Фізичні теорії

§10. Початкові відомості про будову речовини. Атоми й молекули

§11. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їхнє дослідне обґрунтування

Розділ ІІ МЕХАНІЧНИЙ РУХ

§12. Механічний рух та його види

§13. Відносність механічного руху. Тіло відліку

§14. Матеріальна точка. Система відліку

§15. Траєкторія. Шлях. Переміщення

§16. Рівномірний прямолінійний рух та його швидкість

§17. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху

§18. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість

§19. Рівноприскорений рух. Прискорення

§20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу

§21. Коливальний рух. Маятники

Розділ ІІІ ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

§22. Явище інерції

§23. Інертність тіла. Маса

§24. Вимірювання маси

§25. Густина речовин

§26. Сила

§27. Вимірювання сили

§28. Сила пружності. Закон Гука

§29. Додавання сил. Рівнодійна

§30. Сила тяжіння

§31. Вага тіла. Невагомість

§32. Сила тертя

§33. Тиск твердих тіл

§34. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

§35. Тиск у нерухомих рідинах і газах

§36. Сполучені посудини

§37. Атмосферний тиск

§38. Манометри і насоси

§39. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда

§40. Плавання суден. Повітроплавання

Розділ IV МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

§41. Механічна робота

§42. Потужність

§43. Механічна енергія та її види

§44. Закон збереження енергії в механіці

§45. Прості механізми

§46. Умова рівноваги важеля

§47. Застосування правила рівноваги важеля до блока. «Золоте правило» механіки

§48. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ У ФІЗИЧНОМУ КАБІНЕТІ

МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ (СІ)

ВІДПОВІДІ ДО ДЕЯКИЗ ЗАДАЧ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити