Підручник Фізика 7 клас - Пшенічка П.Ф. - 2015 рік

Розділ ІІ Механічний рух

ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ ІІ

• Механічним рухом називають зміну положення тіла відносно інших тіл з часом.

• Швидкість руху, шлях або час можна обчислити, користуючись формулою v = .

• Переміщення, швидкість і траєкторія тіла залежать від того, відносно яких тіл відліку визначається рух.

• Швидкість тіла відносно нерухомої системи відліку дорівнює сумі відносної і переносної швидкостей тіла:

• Шлях чисельно дорівнює площі під графіком швидкості v(t).

• Чим крутіший графік s(t), тим більша швидкість.

• Середньою швидкістю v за деякий час t називають відношення усього пройденого шляху до усього затраченого часу t (включно з зупинками)vcp= .

• Час, за який тіло або точка здійснюють один оберт, називають періодом обертання: Т = . Кількість обертів за одиницю часу називають частотою обертання: n = . Частота й період - взаємно обернені величини: Т = , n = . Швидкість матеріальної точки при рівномірному русі по колу обчислюється за формулою: v = .

• Вісім планет Сонячної системи рухаються по еліпсах, які мало відрізняються від кіл. Усі планети рухаються майже в одній площині (площині екліптики). Сонячні і місячні затемнення відбуваються, коли Сонце, Місяць і Земля знаходяться на одній прямій і в одній площині.

• Час, упродовж якого здійснюється одне повне коливання, називають періодом коливань. Найбільше відхилення від положення рівноваги називають амплітудою коливань. Кількість повних коливань за одиницю часу називають частотою v = . Період (і частота) коливань маятника на нитці не залежить ні від амплітуди малих коливань, ані від маси кульки.

• Зі збільшенням довжини нитяного маятника період його коливань збільшується. Наприклад, при збільшенні довжини у 4 рази, період збільшується у 2 рази, у повній відповідності з формулою Гюйгенса: T=2n(l/g), де g = 9,8 м/с2- прискорення вільного падіння.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити