Підручник Фізика 7 клас - Пшенічка П.Ф. - 2015 рік

Розділ ІІ Механічний рух

ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ ІІ

Виберіть правильний варіант відповіді:

1. Яка з вказаних швидкостей: 72 км/год. чи 25 м/с більша:

А: 72 км/год.;

Б: 25 м/с;

В: вони однакові;

Г: не можна порівнювати.

2. Яка траєкторія руху Місяця навколо Землі:

А: пряма;

Б: коло;

В: еліпс;

Г: спіраль.

3. Чи може шлях точки бути 1. Більшим. 2. Меншим. 3. Рівним за переміщення:

А: 1;

Б: 2 і 3;

В: 3;

Г: 1 і 3.

4. За який час потяг довжиною 200 м переїде міст довжиною 100 м. Швидкість потяга 54 км/год.:

А: 1 хв.;

Б: 30 с;

В: 20 с;

Г: 0,5 хв.

5. М'яч впав з висоти 2 м і підстрибнув на висоту 1,5 м. Визначте шлях і переміщення м'яча:

А: 3,5 м і 1,5 м;

Б: 0,5 м і 2,5 м;

В: 2,5 м і 0,5 м вгору;

Г: 2,5 м і 0,5 м вниз.

6. Тіло перші 30 м свого шляху пройшло за 2 с, а наступні 30 м - за 0,05 хв. Яка середня швидкість тіла:

А: 15 м/с;

Б: 12 м/с;

В: 600 м/хв.;

Г: 0,5 км/год.

7. За даним графіком v(t) обчисліть приблизне значення середньої швидкості тіла за 3 і 9 с:

А: 6 м/с і 2 м/с;

Б: 2 м/с і 1 м/с;

В: 3 м/с і 3 м/с;

Г: 6 м/с і 3 м/с.

8. За даним графіком s(t) визначте: швидкість тіла і пере міщення за 2 с.

А: 3 м/с і 2 м;

Б: 2 м/с і 3 м;

В: 1 м/с і 1,5 м;

Г: 1 м/с і 2 м.

9. Скільки обертів зробить колесо велосипеда, діаметр якого 50 см, якщо він проїхав відстань 62,8 м:

А: 20;

Б: 30;

В: 40;

Г: 50.

Розв’яжіть задачі

1. Яку відстань подолає велосипедист, який рухається зі швидкістю 30 км/год. за 30 хв.?

2. Два потяги рухаються паралельними коліями в одну сторону. Їх швидкості становлять 72 км/год. і 54 км/год. відповідно. Пасажир, який перебуває в першому потязі, помітив, що другий потяг пройшов повз нього за 20 с. Яка довжина другого потяга?

3. Швидкість велосипедиста 18 км/год., а швидкість попутного вітру 3 м/с. Знайдіть швидкість вітру відносно велосипедиста.

4. Дано графік залежності шляху точки від часу, а) Який шлях пройшла точка за 2 с? б) Який шлях пройшла точка за 3 с? в) Яка величина швидкості точки за перші дві секунди? г) Яка величина швидкості точки за останню секунду?

5. Дано графік залежності переміщення точки від часу, а) Який шлях пройшла точка за 3 с і в який бік вона рухалася (вперед чи назад)?

б) Яка величина переміщення точки за 3 с? в) Яка величина швидкості точки за перші дві секунди? г) Яка величина швидкості точки за останню секунду?

6. Яка середня швидкість потяга, якщо за п'ять з половиною годин він подолав відстань 300 км? Загальний час зупинок становить 30 хв.

7. У скільки разів період обертання годинної стрілки більший за період обертання хвилинної стрілки годинника?

8. Визначте шлях, який проходить кінець хвилинної стрілки, довжина якої 1,5 см, за 2 год.

9. Швидкість потяга 72 км/год. Скільки обертів за 1 с роблять колеса вагона, діаметр яких 80 см?

10. На який кут навколо своєї осі повертається Земля за 1 годину?

11. Розрахуйте швидкість точок екватора (в км/год.) в їх добовому обертанні разом із Землею.

12. Відомо, що Місяць, обертаючись навколо Землі, постійно повернутий до неї однією своєю стороною. Який період обертання Місяця навколо його власної осі?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити