Підручник Фізика 7 клас - Пшенічка П.Ф. - 2015 рік

Розділ IV Механічна робота та енергія

ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ IV

• Механічна робота дорівнює добутку сили на величину переміщення: А = F ∙ s.

• Потужність дорівнює відношенню роботи до часу, впродовж якого ця робота була виконана: р = .

• Енергія - це можливість тіла виконати роботу. Величина енергії дорівнює найбільшій роботі, яку тіло може виконати за даних умов.

• Кінетичну енергію мають тіла, що рухаються. Кінетична енергія обчислюється за формулою: Ек = .

• Потенціальна енергія: тяжіння: Ер = mgh; пружної деформації:

Ер = ∙ F ∙ х , або Ер = ∙ k ∙ х2.

• Повна механічна енергія тіла дорівнює сумі його кінетичної і потенціальної енергій.

• Закон збереження механічної енергії: повна механічна енергія тіла не змінюється, якщо немає втрат на тертя.

• Плечем сили називають найкоротшу відстань від осі обертання до лінії дії сили.

• Моментом сили називають добуток сили на плече: М = F ∙ l.

• Важіль не обертається, якщо сума моментів сил, які обертають за годинниковою стрілкою, дорівнює сумі моментів всіх сил, що обертають його проти годинникової стрілки.

• Нерухомий блок дозволяє змінити напрям дії сили.

• Рухомий блок дає двократний виграш в силі.

• Чим менший кут нахилу похилої площини - тим більший виграш у силі.

• Коефіцієнтом корисної дії машини або механізму називають відношення корисної роботи, яку виконує машина, до всієї енергії, затраченої на виконання цієї роботи.

• «Золоте правило» механіки: виграючи за допомогою деякого механізму в силі, ми обов’язково програємо у відстані (і навпаки).

• Згідно закону збереження енергії, неможливо створити вічний двигун першого роду.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити