Підручник Фізика 7 клас - Пшенічка П.Ф. - 2015 рік

СЛОВНИК ДЕЯКИХ ТЕРМІНІВ

Абсолютний - повний, досконалий

Авіаносець - корабель, на якому розміщені літаки

Акваланг - пристрій для підводного плавання

Акселератор - прискорювач

Альтиметр - прилад для вимірювання висоти

Амплітуда коливань - найбільше відхилення (зміщення) від рівноваги

Аналітичні терези - дуже точні терези

Антиречовина - атоми антиречовини складаються з античастинок

Артеріальний тиск - тиск крові в кровоносній системі людини Архімед (Archimedes)

- закон Архімеда

- сила Архімеда

Атом - найменша складова частина речовини

- атомна енергія - енергія, що її добувають при перетворенні атомних ядер

- атомна одиниця маси - а.о.м.

Баланс - рівновага, узгодженість частин.

Барокамера - герметичний об’єм, в якому можна створити тиск більший чи менший за атмосферний

Барометр - прилад для вимірювання атмосферного тиску

- ртутний барометр

- барометром-анероїд

Барограма - графік зміни атмосферного тиску

Барограф - прилад для запису зміни атмосферного тиску з часом

Батискаф - пристрій для глибоководного занурення

Безрозмірна величина - величина, яка не має одиниць вимірювання

Бобслей - різновид санного спорту

Вакуум - стан газу при дуже низькому тиску, пустота

Важіль - стержень, за допомогою якого можна отримати виграш у силі чи швидкості

Важки - набір гир різної маси

Ват (Вт) - одиниця вимірювання потужності

Ватерлінія - лінія дотику води з корпусом корабля

Взаємодія - дія тіл одне на одне

Вектор - направлений відрізок (зі стрілкою)

Вертикаль - прямовисна лінія, лінія що напрямлена до центру землі

Водень - перший елемент в таблиці Менделєєва, найлегший із газів

Волоконні лінії - кабелі, що зроблені з скляних волокон і передають інформацію за допомогою світла

Всесвіт - увесь існуючий світ, що нас оточує

Всесвітня павутина (www - World Wide Web)

Гальмівна колодка - пластина з певного матеріалу, що притискається до гальмівного диску колеса автомобіля, коли водій гальмує

Гальмівний диск - диск на автомобільному колесі, до якого притискається гальмівна колодка при гальмуванні

Галактика - зоряне скупчення, що складається з сотень мільйонів зірок, які тримаються разом силами тяжіння

Галілей (Галілео Галілей - Galileo Galilei) - італійський фізик

Гелій -другий елемент таблиці Менделєєва, легкий газ

Геріке (Отто фон Геріке - Guericke, Otto von) - німецький фізик

Герметичний - такий що не пропускає повітря чи воду

Гідравлічний прес - пристрій для створення великої сили тиску

Гідростатичний тиск - тиск нерухомої рідини

Гравітація - тяжіння

Графік - малюнок, що зображає взаємозв’язок двох змінних величин

Гюйгенс (Крістіан Гюйгенс - Huygens Christiaan) - голландський фізик

Далекомір - прилад для вимірювання відстані

Дзиґа - дитяча іграшка, яка не перекидається при швидкому обертанні

Декарт (Рене Декарт - Descartes, Rene) - французький фізик

Деформація - зміна розміру і форми тіла

Динамік - пристрій для відтворення і підсилення звуку

Динамометр - прилад, що вимірює силу

Дирижабль - літальний апарат з твердою оболонкою, наповненою легким газом

Доба - час, за який планета робить повний оберт навколо своєї вісі (для Землі це 24 години)

Довгота - координата, що її вимірюють в градусах дуги вздовж паралелі відносно нульового (Грінвіцького) мерідіану

Дюйм - 1/12 фута, приблизно 2,5см

Жорсткість - назва коефіцієнту у формулі закону Гука

Затяжний стрибок - стрибок, при якому парашутист певний час не відкриває парашут

Зірка - подібні до Сонця кулі, що складаються з розжарених газів (в основному з водню та гелію)

Зміщення - відхилення від положення рівноваги

Експеримент - проба, дослід, в якому перевіряють попередньо зроблені припущення

Еліпс - плоска, замкнута, випукла двофокусна крива лінія.

Електрон - заряджена негативно частинка, що входить до складу електронної оболонки атома

Електризація - процес надання тілу електричного заряду (наприклад, за допомогою тертя)

Електромагнітні хвилі - світло, рентгенівські та гамма-промені, радіохвилі

Електронний мікроскоп - мікроскоп, що використовує для збільшення зображення не світло, а електрони

Ефект - результат, наслідок, фізичне явище

Еталон - зразок, міра, стандарт одиниці вимірювання Інтенсивний - сильний, значний

Інтернет - засіб зв’язку через телефонні лінії при допомозі комп’ютерів

Інформація - певні дані, відомості

Інфразвук - звук, частота якого менша за 16Гц

Камертон - пристрій для настройки музичних інструментів, еталон частоти

Карбон - елемент № 12 таблиці Менделєєва: вугілля, графіт та алмаз складаються з атомів Карбону

Квантова механіка - механіка руху атомів та атомних частинок, таких як електрони чи протони

Кварки - частинки, з яких складаються протони і нейтрони

Кесонна хвороба - виникає при швидкому підйомі водолаза

Кіловат - одиниця вимірювання потужності

- кВт-год (кіловат-година) - одиниця вимірювання роботи

Кінгстони - цистерни на підводному човні, в які можна набирати воду

Клапан - пристрій, що регулює пропускання газу чи рідини в насосах та інших приладах (сердечні клапани)

Коефіцієнт пропорційності - множник, що входить до складу формул

Коефіцієнт тертя - коефіцієнт пропорційності у формулі для розрахунку тертя ковзання

Коліно манометра - сторона U-подібного манометра

Компактно - коротко, стисло

Компенсувати - зрівноважити дію, звести загальний результат до нуля

Компресор - пристрій для нагнітання повітря

Комунікація - зв’язок, лінія для передачі інформації

Коло - плоска, замкнута, випукла однофокусна крива лінія

Коромисло терезів - рівноплечий важіль до якого підвішені шальки терезів

Космос - позаземний простір Крейсер - бойовий військовий корабель

Кривошипно-шатунний механізм - механізм, що перетворює коливальний рух в обертальний і навпаки, використовується в автомобільному двигуні, швейній машинці

Критичний - вирішальний, крайній

Круг - частина площини, яка обмежена колом

Лабораторія - приміщення в якому проводяться наукові експерименти

Лазер - квантове джерело випромінювання

Літр - один кубічний дециметр

Логіка - певний строгий спосіб міркування

Луна - відбитий перешкодою звук

Маса - вимірюється за допомогою важільних терезів.

Одиниця вимірювання - кг

Максимум - найбільше значення

Манометр - прилад, що вимірює тиски, які значно відрізняються від атмосферного

Масштаб - відрізок, одиниця вимірювання на малюнку, графіку, карті

Матерія - те, з чого все складається

Матеріальна точка - об’єкт, що має масу, але не має розмірів

Машина часу - фантастичний прилад, засіб подорожування в часі

Мембрана - гнучка плівка

Менделєєв (Дмитро Іванович Менделєєв) - російський хімік

Мензурка - прилад для визначення об’єму рідких та сипучих речовин

Метеостанція - метеорологічна станція, слідкує за станом погоди

Метрологічна лабораторія - місце, де зберігають еталони одиниць вимірювання і встановлюють єдині стандарти вимірювань

Механічний рух - переміщення тіла в просторі з перебігом часу

Мікрограм - мільйонна частина грама

Мікрометр - мільйонна частина метра

Мілілітр - тисячна частина літра

Міліметр - тисячна частина метра

Мінімум - найменше значення

Модель - змінена (спрощена) копія реального пристрою чи явища

Молекула - складається з декількох атомів, або навіть з одного атома

- молекула ДНК - несе код спадковості живого організму

Монгольф’є (брати Етьєн і Жан Монгольф’є) - винахідники повітряної кулі

Монгольф’єр - повітряна куля, наповнена гарячим повітрям

Надпровідність - стан, при якому струм тече через провідник без опору

Нейтрон - нейтральна (така, що не має електричного заряду) частинка, що міститься в ядрі атома

Нейтронна зірка - зірка, речовина якої складається з нейтронів

Наелектризований - предмет, що набув електричного заряду

Нерівномірний рух - рух зі змінною швидкістю

Нобелівська премія - висока міжнародна винагорода, започаткована Альфредом Нобелем. Присуджується щорічно, починаючи з 1901 року

Нормальний тиск - 760 мм.рт.ст

Ньютон (Ісак Ньютон - Isaak Newton) - англійський фізик

Ньютон - одиниця вимірювання сили

Об’єкт - предмет, тіло

Овал - випукла замкнута плоска крива

Однорідне середовище - середовище, всі точки якого мають однакові характеристики, наприклад, однакову густину

Одиниці вимірювання - фізичні величини, яким присвоєні значення, рівні одиниці: 1м, 1с, 1кг…

Озон - газ, молекули якого складаються з трьох атомів кисню, має запах

Орбіта - траєкторія, яку описує планета

Об’ єм - число, яке виражає величину області простору, що її займає тіло

Парадокс - твердження, яке здається невірним чи неможливим

Паскаль (Блез Паскаль - Pascal, Blaise) - французький фізик

Паскаль (1Па=1 Н/м2) - одиниця вимірювання тиску

Переміщення - напрямлений відрізок, що з’єднує початкове і кінцеве положення точки

Період коливань - час, протягом якого здійснюється одне повне коливання

Період обертання - час одного оберту

Перпетуум мобіле - (Perpetuum mobile) - вічний двигун

Піднімальна сила - різниця сили Архімеда і ваги оболонки з газом повітряної кулі

Плече важеля - найкоротша відстань від осі обертання важеля до лінії дії сили

Площина екліптики - площина, в якій міститься орбіта Землі в її річному русі навколо Сонця

Пневматичні гальма - гальма, що використовують повітря

Пневматичний молоток - пристрій для руйнування асфальту чи бетону

Поздовжня хвиля - хвиля, в якій коливання відбуваються вздовж променя хвилі

Поле - переносник сил і водночас область дії цих сил

Потужність - робота за одиницю часу, швидкість виконання роботи

Похибка - неточність Приблизно (знак «≈» )

Принцип - основне положення вчення чи теорії

Прискорення - зміна швидкості за одиницю часу, швидкість зміни швидкості

Протон - частинка, що входить до складу атомного ядра, має позитивний електричний заряд, що за величиною дорівнює заряду електрона

Процедура - певний порядок дій

Профіль - обрис, вид збоку

Процес - певний перебіг подій

Прямо пропорційно - збільшення однієї величини веде до збільшення залежної від неї іншої величини в стільки ж разів

Пульверизатор - пристрій, що розпиляє фарбу та інші рідкі речовини

Радіотелескоп - антена (схожа на чашу) і чутливий приймач радіохвиль, застосовують для прийому радіосигналів з космосу

Радіохвилі - електромагнітні хвилі, довжина яких знаходиться в межах від декількох мм до км.

Реакція - зворотна дія

Резервуар - вмістилище для зберігання рідини чи газу

Ресурс - запас, джерело

Рівновага - стан, в якому тіло не рухається

Рівномірний рух - рух з постійною швидкістю

Рівняння - математичний вираз, що містить змінні величини і знак рівності

Рулетка - мірна стрічка

СІ (Sisteme International) - міжнародна система одиниць вимірювання

Синоптик - професія людини, що займається прогнозуванням погоди

Синхронно - разом, одночасно

Сифон - пристрій для переливання рідини

Світловий рік - відстань. що її проходить світло за один рік

Сила - фізична величина, що виражає дію на дане тіло інших тіл, результатом якої є прискорення і деформація

Сонячна система - Сонце і вісім планет, які навколо нього обертаються

Сполучені посудини - посудини, з’єднані так, що рідина може перетікати між ними

Стандарт - норма, еталон

Стратостат - велика повітряна куля, що підіймається в стратосферу

Стратосфера - дуже високі шари атмосфери

Структура - будова, розташування, просторовий склад

Таблиця - спосіб запису даних, список

Таблиця Менделєєва - таблиця хімічних елементів

Танкер - корабель, що перевозить в основному нафту

Телекомунікація - обмін інформацією на відстані (телефон, радіо, телебачення… )

Телескоп - оптичний прилад для проведення спостережень за зірками

Терези - прилад для вимірювання маси

Тертя - явище взаємодії поверхонь двох тіл при русі, чи спробі руху

Теорія - певне уявлення про причини і наслідки спостережуваних явищ

Теорія відносності - показала глибинний зв’язок простору і часу

Термоядерні реакції - реакції утворення важких атомних ядер з ядер легких елементів. Відбуваються в надрах зірок при температурах в сотні мільйонів градусів

Технологія - спосіб виробництва

Тіло відліку - тіло, відносно якого ми відмічаємо свій рух

Тиск - виражає величину сили тиску на одиницю площі поверхні

Тонна - 1 000 кг

Тоннажність - маса води, що її витісняє плаваючий корабель

Торрічеллі (Еванджеліста Торрічеллі - Torricelli, Evangelista)

- італійський фізик

Торрічеллієва пустота - вакуум над ртуттю в ртутному барометрі

Точкове джерело хвиль - джерело, розміри якого малі, порівняно

з довжиною хвилі

Траєкторія - лінія, що її описує матеріальна точка в своєму русі

Ультра мікровага - дуже чутлива вага

Ультрацентрифуга - центрифуга, що робить декілька сот тисяч обертів за хвилину

Формула - стислий математичний запис фізичного закону

Формула-1 - різновид автомобільних перегонів

Фундаментальний - основний, в основі всього

Фут = 12 дюймів

Хронометр - дуже точний годинник

Циліндр - геометрична фігура

Циклоїда - складна крива, що її описує точка обода колеса, яке котиться

Час - міра швидкості перебігу подій та зміни явищ

Частота коливань - кількість коливань за одиницю часу

Частота обертання - кількість обертів за одиницю часу

Число (пі) - ≈ 3.14

Чорна діра - зірка, яка стиснулася під дією сил тяжіння настільки, що світло не може її покинути

Швидкість - відстань, яку тіло проходить за одиницю часу

Широта - координата, що її вимірюють в градусах дуги вздовж меридіану від екватора на північ чи на південь

Шлях - відстань виміряна вздовж траєкторії

Явище - певна подія, процес прояву чи зміни чогось

Явище застою - явище, коли для зрушення предмета з місця потрібна більша сила, ніж для того, щоб його потім рухати. Це пов’язане з особливостями дії сили тертя

Ядерні сили - сили, що діють між протонами і нейтронами

Ярд = 3 фути


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити