Підручник Фізика 7 клас - Пшенічка П.Ф. - 2015 рік

ДОДАТКИ

Додаток 1 ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ У КАБІНЕТІ (ЛАБОРАТОРІЇ) ФІЗИКИ

І. Загальні положення

1.1. Інструкція з техніки безпеки для кабінету (лабораторії) фізики навчального закладу поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення занять з фізики (демонстраційних дослідів, лабораторних і практичних робіт).

1.2. Під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів учні проходять інструктаж з безпеки праці та навчання, надання першої (долікарської) допомоги при характерних пошкодженнях, який проводиться учителемфізики перед початком занять у кабінеті фізики і реєструється в журналі.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Чітко з’ясуйте порядок і правила безпечного проведення досліду.

2.2. Звільніть робоче місце від усіх не потрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.3. Перевірте наявність і надійність приладів та інших предметів, необхідних для виконання завдання.

2.4. Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх падінню або перекиданню.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

3.2. Виконуйте тільки ту роботу, що передбачена завданням або доручена вчителем.

3.3. Не допускайте різких змін температури і механічних ударів виробів зі скла.

3.4. Опускайте тверді тіла в мензурку на міцній нитці, щоб не розбити мензурки.

3.5. Поводьтеся з важелем так, щоб він не обертався навколо осі і не вдарив вас.

3.6. Не доторкуйтесь до затискачів стаціонарних джерел електричного живлення.

3.7. Не залишайте робочого місця без дозволу вчителя.

V Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Приберіть своє робоче місце з дозволу вчителя.

4.2. Скпладіть обладнання так, як воно було складено до початку роботи.

4.3. За потреби витріть стіл чистою ганчіркою.

V. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях

5.1. У разі поранення, опіків тощо, або поганого самопочуття повідомте вчителя.

5.2. У разі виникнення непередбачуваного загоряння чи пожежі негайно повідомте вчителя.

5.3. У випадку нестандартної ситуації приступіть до ліквідації осередку вогню підручними засобами або вогнегасником, який є у кожному фізичному кабінеті.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити