Підручник Фізика 7 клас - Бойко М.П. - 2015 рік

ВСТУП

Фізика — це наука розуміти природу. Е. Роджерс

Фізика як навчальний предмет у школі. Ви починаєте вивчати фізику — науку про основу світу, в якому живете. Ми повсякчасно користуємося дивовижними речами, які зовсім недавно люди не могли собі уявити навіть у найсміливіших фантазіях: електричне освітлення, мобільний зв’язок, персональні комп’ютери, телебачення, станки і механізми, які полегшують працю людей на виробництвах, автомобілі, літаки, космічні станції та ін. Усе це з’явилося завдяки пізнанню людиною природних явищ і є наслідком творчої праці науковців, конструкторів, інженерів, робітників.

Знання фізики в наш час так само необхідне кожній людині, як і вміння читати, писати, розмовляти. Вивчаючи фізику в школі, ви робите перші кроки до пізнання найважливіших законів природи. Нам би хотілося, щоб знайомство з засадами фізики спонукало вас до пізнання навколишнього світу. Щоб у вас виникали запитання: чому і як відбуваються ті чи інші явища, щоб, використовуючи здобуті знання, ви могли відповідати на них.

Вивчати фізику допоможе підручник. Виникає питання, як з ним працювати. Уважно прочитайте заголовок параграфа. Уявіть собі, про що йтиметься. Прочитайте текст параграфа та завдання до нього. Зверніть увагу на незнайомі слова й вирази. Обов’язково з’ясуйте їхнє значення. Для цього зверніться до посилань у тексті, до словників або довідників.

Читаючи текст, намагайтеся виділити головне. Наприклад, якщо йдеться про якесь фізичне явище, спробуйте відповісти: за яких умов воно відбувається, які його зовнішні ознаки, як враховують і використовують це явище на практиці та в техніці.

Якщо мова йде про життєдіяльність ученого, зверніть увагу на те, які явища він досліджував, які зробив відкриття.

Щоб краще запам’ятати матеріал, складіть план прочитаного. Це дасть змогу виділити головне в тексті, визначити послідовність викладу.

Найважливіші поняття й означення виділені в тексті жирним шрифтом.

Щоб знання з фізики приносили користь, слід навчитися їх застосовувати для вирішення проблем, які виникають у різних практичних ситуаціях. Деякі з таких ситуацій сформульовані у вигляді запитань і задач у кінці кожного параграфа.

Прочитавши параграф, спробуйте відповісти на запитання. Якщо це відразу не вдається, прочитайте параграф ще раз.

Розв’язуючи задачі, не слід поспішати записувати формули та виконувати обчислення. Спочатку з’ясуйте, про яке явище йдеться у задачі, у чому його особливість, які фізичні величини його кількісно характеризують та як вони пов’язані між собою. Потім беріться до розв’язування задачі. Виконання деяких завдань передбачає творчий підхід і застосування знань, одержаних під час вивчення інших розділів.

Однією з особливостей фізики є те, що жодне з тверджень не береться на віру, а обов’язково перевіряється експериментально. Вивчаючи фізику, ви також будете досліджувати явища: проводити спостереження, виконувати лабораторні роботи, конструювати, ставити експерименти вдома.

Певні частини тексту в підручнику виділено. Деякий текст не є обов’язковим для опрацювання. Проте автори сподіваються, що ознайомлення з ним буде корисним для тих, хто хоче:

— детальніше вивчати особливості досліджуваних явищ;

— більше дізнаватися про цікаві факти з історії розвитку фізики, її сучасні досягнення, а також про практичне застосування законів і явищ.

? Ця позначка стосується різного типу завдань, наведених у кінці параграфів.

Так позначено лабораторні роботи, які потрібно виконувати, вивчаючи фізику.

Вважаємо, що ці позначення зрозумілі й не потребують особливих пояснень.

Фізичний кабінет та його обладнання. Оволодіння новими знаннями, відкриття законів, на яких ґрунтуються явища природи, — складний і тривалий процес. Тому в школі заняття з фізики проводяться у спеціально обладнаному фізичному кабінеті.

Фізичний кабінет — це навчальна лабораторія, в якій перед вами розкриватимуться світ фізичних явищ та закони їх перебігу. Як і кожна лабораторія, фізичний кабінет має спеціальне обладнання. Частина цього обладнання призначена, щоб створити сприятливі умови для роботи. Щоб вам було краще спостерігати за тим, що показує вчитель, у кабінеті є демонстраційний стіл, спеціальні підставки, штативи, екрани (мал. В.1).

У фізичному кабінеті у кожного своє постійне робоче місце і особиста відповідальність за чистоту і порядок на ньому. Робочі місця мають сприяти вам у проведенні досліджень.

Для проведення експериментів, пов’язаних із вивченням різних явищ, необхідне відповідне обладнання. На робочих столах встановлено спеціальні розетки для вмикання електричних приладів, тому кабінети фізики обладнують системами затемнення. У шафах кабінету зберігаються прилади, моделі машин і механізмів, які ви будете вивчати. Є прилади, якими може користуватися лише вчитель. Проте більшість обладнання фізичного кабінету — прилади, призначені для проведення дослідів учнями. Це обладнання називають лабораторним. Із ним ви ознайомитесь під час виконання лабораторних експериментів.

Перебуваючи в кабінеті фізики, необхідно дотримуватися певних правил техніки безпеки.

1. Працюючи в кабінеті, будьте уважними, дисциплінованими, обережними. Слухайте пояснення вчителя й точно виконуйте його вказівки.

2. Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя.

3. Розташовуйте прилади, матеріали, обладнання на робочому місці у порядку, вказаному вчителем. Не тримайте на робочому місці предмети, які не потрібні для виконання завдань.

4. Перед початком роботи докладно з’ясуйте послідовність її виконання, вивчіть опис та ознайомтеся з приладами й матеріалами, необхідними для проведення дослідів.

7klas_3.files/image002.jpg

Мал. В.1. Фізичний кабінет в школи

5. Бережіть прилади. Від цього залежить не тільки термін їх використання, а й результативність ваших експериментальних досліджень.

6. Тіло, що зважується, слід класти на ліву шальку терезів, а гирі — на праву. Тіло й гирі опускати на шальки терезів обережно, не кидаючи їх.

7. Під час роботи зі скляним посудом слід бути дуже обережним, щоб не розбити його й уникнути порізів. Не можна користуватися посудом із тріщинами або з відбитими краями. Про помічені дефекти повідомте вчителя.

8. Вантаж, підвішений на нитці, слід опускати в рідину, що знаходиться у скляній посудині, поволі. Не відпускати, доки він не досягне дна посудини.

9. Працюючи з лінзами, не можна доторкатися до поверхонь лінз руками, щоб не забруднити їх.

10. Якщо посудина чи лінза розбилася в процесі роботи, осколки не можна збирати зі столу руками або ганчіркою, необхідно користуватися щіткою або мітелкою й совком.

11. Під час виконання практичних робіт, у яких використовуються нитки, їх не можна обривати пальцями, треба користуватися ножицями.

12. Під час роботи з джерелами тепла (електроплитками, газовими пальниками, спиртівками) слід дотримуватися максимальної обережності. Пам’ятайте, що довге волосся, яке звисає, може спричинити травми у разі неуважної роботи з нагрівальними приладами.

13. Слід бути обережними під час роботи з різальними інструментами. Неправильне їх використання може завдати травму вам чи вашому товаришу.

14. Не вмикайте джерела електроживлення в мережу без дозволу вчителя. Перед увімкненням перевірте, щоб ізоляція дротів була не пошкодженою, а штепсельні вилки були справні. Виконуючи спостереження, будьте обережними, щоб випадково не доторкнутися до відкритих частин, які знаходяться під напругою, й не зазнати ураження електричним струмом. Закінчивши роботу, необхідно одразу вимкнути джерело живлення, а потім розібрати електричне коло.

15. Помітивши несправність у електричних приладах, увімкнутих у мережу, необхідно негайно вимкнути джерело живлення й повідомити вчителя.

16. Закінчивши роботу, приберіть робоче місце.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити