Підручник Фізика 7 клас - Бойко М.П. - 2015 рік

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА

МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

§ 12. ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ У РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИКИ

Вагомим внеском у розвиток фізики є напрацювання українських учених. Першовідкривач та один з перших дослідників рентгенівського випромінювання Іван Пулюй (1845—1918 рр.) народився і виріс на Тернопільщині.

Велика роль українських учених в освоєнні космічного простору. У 1929 р. було опубліковано працю Юрія Васильовича Кондратюка «Завоювання міжпланетних просторів». На той час вона вважалася найповнішим дослідженням з проблеми пілотованих космічних польотів із усіх, що були відомі в світовій літературі. У своїй книзі він розглядав теоретичні питання космічних польотів та вказував на практичне значення для людства освоєння космосу.

7klas_3.files/image072.jpg

Іван Пулюй Юрій Кондратюк Сергій Корольов

В Україні народився, виріс та проектував перші літальні апарати генеральний конструктор космічних кораблів Сергій Павлович Корольов. У 1962 р. наш співвітчизник Павло Попович був учасником першого групового космічного польоту. У 1997 р. Леонід Каденюк здійснив політ на борту американського космічного корабля і став першим космонавтом незалежної України. Зусиллями українських учених і конструкторів на Південному машинобудівному заводі у м. Дніпропетровську створено потужні ракетні комплекси «Зеніт» (мал. 1.63), які здатні виводити у космос штучні супутники Землі.

У 1940 р. у Харківському фізико-технічному інституті вчені Г.М. Фльоров і К.А. Петржак відкрили спонтанний поділ ядер урану, що мало велике значення для подальшої розробки теорії атомних ядер і атомної енергетики в цілому.

У всьому світі відомі успіхи українських учених у галузі матеріалознавства, судно- та літакобудування. У розвиток світової науки і техніки вагомим є внесок учених з інститутів теоретичної фізики, електрозварювання, фізики напівпровідників та інших підрозділів Національної академії наук України. В Інституті надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України було отримано штучні алмази і створено установки для їх промислового виготовлення. Ці алмази з успіхом використовували в обробній і нафтодобувній галузях різних країн.

7klas_3.files/image073.jpg

Павло Попович Леонід Каденюк

7klas_3.files/image074.jpg

Мал. 1.63

7klas_3.files/image075.jpg

Мал. 1.64

7klas_3.files/image076.jpg

Мал. 1.65

Українськими вченими й конструкторами були спроектовані та виготовлені велетенські судна, серед яких супертанкер «Крим» та атомний ліхтеровоз «Севморпуть» (мал. 1.64), рудовози та контейнеровози. У конструкторському бюро О. Антонова збудовано найбільші у світі транспортні літаки АН-124 «Руслан» і АН-225 «Мрія». Останній можна використовувати для перевезення космічних кораблів багаторазового використання(мал. 1.65).

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Як пов’язані розвиток фізики і науково-технічний прогрес людства?

2. Наведіть приклади використання фізичних знань для задоволення побутових, культурних і технічних потреб суспільства.

3. Наведіть приклади науково-технічних досягнень людства за останні сто років.

4. Що свідчить про прискорення темпів науково-технічного прогресу?

5. Яка роль фізики у вирішенні екологічних проблем?

6. Чому знання з фізики мають велике значення для збереження життя й здоров’я людей?

7. Кого із учених-фізиків ви можете назвати? Яким є внесок у розвиток фізичної науки?

8. Імена яких українських учених-фізиків ви знаєте?

9. Яким є їх внесок у розвиток фізики й техніки?

Головне в розділі «ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА»

Усе, що нас оточує, називають природою.

Усе, що існує в природі та не залежить від нашої свідомості, називають матерією. Є дві форми матерії: речовина і поле.

Фізика — одна з найважливіших наук про природу. Вона вивчає найпростіші та найзагальніші властивості матерії.

Фізичні знання — підґрунтя науково-технічного прогресу людства.

Зміни, які відбуваються в природі, називають явищами природи. Явища природи — це прояви руху матерії.

Фізика вивчає механічні, теплові, електричні, магнітні, світлові явища, які є проявами найпростіших форм руху матерії. Їх називають фізичними явищами.

Будь який предмет, за участю якого відбуваються фізичні явища, у фізиці називають фізичним тілом або просто тілом.

Те, з чого складається тіло, називають речовиною.

Речовина може перебувати у твердому, рідкому, газоподібному стані та у вигляді плазми.

Усі речовини складаються з молекул, атомів іонів.

Атом — найменша частинка хімічного елемента, яка визначає його властивості.

Молекула — найменша частинка речовини, якій притаманні її хімічні властивості й яка складається з атомів.

Між молекулами є проміжки.

Молекули перебувають у постійному безладному русі і взаємодіють між собою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити